Czy wiesz, że…

…aby wykonać instalację gazową (ogrzewanie gazowe) Prawo Budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na budowę? Czy jesteś pewien, że twój wykonawca zamontował instalację gazową zgodną z wszelkimi przepisami i normami?
Abyś mógł czuć się bezpiecznie, powinieneś zadbać o niżej wymienione sprawy:
• wykonać Projekt Budowlany instalacji gazowej, spełniający wszelkie przepisy i normy (projekt może wykonać projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie projektowania);
• uzyskać pozwolenie na budowę w Urzędzie Miasta;
• posiadać wypełniony dziennik budowy instalacji gazowej (dziennik budowy wypełnia kierownik budowy);
• wykonać próbę szczelności instalacji gazowej (próbę tę może wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia gazowe).

A może posiadasz już wykonaną instalację gazową, a nie wszystkie wyżej wymienione sprawy zostały załatwione?
W takim przypadku potrzebna będzie Tobie dokumentacja legalizacji instalacji gazowej, w której projektant posiadający odpowiednie uprawnienia określi, czy Twoja instalacja gazowa jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dokumentację tę składa się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, jeżeli wszystko jest w porządku P.I.N.B. udziela decyzję o zalegalizowaniu instalacji gazowej.

Dlaczego te wszystkie procedury są takie ważne?
Ponieważ możesz czuć się bezpiecznie wiedząc, że Twoja instalacja gazowa jest wykonana prawidłowo.

Poza tym, jeżeli:
• zarządca nieruchomości stwierdzi, że nie posiada dokumentacji dotyczących Twojego mieszkania, lub
• nastąpi zmiana zarządcy nieruchomości,
zarządca nieruchomości ma prawo zażądać od Ciebie przedstawienia dokumentacji instalacji gazowej (i nie tylko).
Mając tę dokumentację będziesz czuł się spokojny wiedząc, że spełniłeś swoje powinności w tym zakresie.
Dodatkowo, jeżeli teraz jesteś Najemcą mieszkania, a chcesz je wykupić, Twój zarządca nieruchomości będzie wymagał od Ciebie, abyś udokumentował, że wszystkie instalacje znajdujące się w Twoim domu są wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.
Jeżeli chcesz sprzedać swoje mieszkanie, osoba, która będzie chciała je od Ciebie kupić, może zażądać pełnej dokumentacji, w której określone będzie jak wyżej, że wszystkie instalacje znajdujące się w mieszkaniu są wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

 

Jak zacząć?
Jeżeli chcesz, abyśmy wykonali dla Ciebie projekt instalacji gazowej, powinieneś przygotować następujące dokumenty:
• kopię aktu notarialnego lub umowy najmu, lub pełnomocnictwo, w celu określenia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
• warunki przyłączenia wydane przez Zakład Gazowniczy (w przypadku braku posiadania tego dokumentu, klient może zlecić nam jego uzyskanie);
• opinię kominiarską;
• uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej – nie dotyczy budynków jednorodzinnych (w przypadku braku posiadania tego dokumentu, klient może zlecić nam jego uzyskanie);
• projekt budowlany budynku wraz z pozwoleniem na budowę-oryginał do skserowania lub ksero (dotyczy domków jednorodzinnych);
• aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500-tzw. „wtórnik” (dotyczy domków jednorodzinnych);
• dane do upoważnienia: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres inwestycji, nr. telefonu kontaktowego.