Instalacja pompy ciepła

Przed rozpoczęciem prac projektowych Inwestor powinien dostarczyć nam:
• Pozwolenie na budowę budynku
• Plan zagospodarowania terenu z istniejącymi i projektowanymi instalacjami zewnętrznymi
• Czysty wtórnik
• Dokumentacja budynku – oryginał do skserowania lub kserokopia
• Ksero aktu notarialnego
• Dane do upoważnienia

Przebieg prac:
• Podpisanie umowy między Inwestorem a naszą firmą.
• Przygotowanie upoważnienia (pełnomocnictwa), do załatwienia wszelkich spraw w imieniu Inwestora.
• Sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej.
• Sporządzenie projektu.
• Uzgodnienie projektu w ZUDP.
• Złożenie projektu na pozwolenie na budowę.
• Wykonanie prac montażowych wraz z prowadzeniem dziennika budowy.
• Zakończenie prac.