Procedura wykonania wewnętrznej instalacji gazowej
Wiele osób myśli, że wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania trwa raptem kilka dni, tyle ile potrzeba wykonawcy na montaż rur i urządzeń. Niestety to nie wszystko. Aby formalności stało się zadość, trzeba załatwić wcześniej wiele innych „papierków”.

 

Poniżej przedstawiamy przykładowy przebieg inwestycji:

 1. Złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w celu otrzymania „warunków przyłączenia” w Zakładzie Gazowniczym w Szczecinie.
 2. Wykonać opinię kominiarską.
 3. Wykonać projekt budowlany w ilości 4 egz. – (w przypadku budynku jednorodzinnego), 5 egz. – (w przypadku budynku wielorodzinnego).
 4. Uzgodnić projekt z właścicielem budynku, zarządcą, spółdzielnią mieszkaniową, ABK-iem itp. – nie dotyczy budynku jednorodzinnego.
 5. Uzgodniony projekt w ilości 3 egz. złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie (prawe skrzydło – parter, sala nr 62) w celu otrzymania zaświadczenia o braku wyrażenia sprzeciwu (wniosek na zgłoszenie robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę).
 6. Po odebraniu decyzji o pozwoleniu na budowę:
  a) Wypełnić wniosek o wydanie dziennika budowy
  b) Wypełnić:
  • zawiadomienie o rozpoczęciu prac budowlanych
  • oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy – wypełnia kierownik budowy
  • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – wypełnia kierownik budowy
 7. Dziennik budowy wraz z pkt. 6 pkt. b) złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – zabrać z powrotem dziennik budowy, który zostanie zarejestrowany w PINB.
 8. Wykonać zakres prac objętych projektem.
 9. Wykonać próbę szczelności instalacji gazowej (w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada odpowiednich uprawnień do wystawiania protokołów z w/w próby szczelności, jej wykonanie można zlecić przedstawicielowi Zakładu Gazowniczego).
 10. Uzyskać opinię kominiarską (rekontrolę) stwierdzającą prawidłowe z projektem wykonanie odprowadzenia spalin gazowych z zainstalowanych urządzeń gazowych.
 11. Jednocześnie:
  a) Kierownik budowy oddaje Inwestorowi wypełniony dziennik budowy
  b) Inwestor wraz z kierownikiem budowy wypełniają zawiadomienie o zakończeniu budowy, do którego dołączają – protokół szczelności instalacji gazowej i opinię kominiarską (pkt. 10).
 12. Pkt. 11 (a+b) – składa się do PINB – o ile tak nakazuje Decyzja o Pozwoleniu na Budowę (lub zaświadczenie o braku wyrażeniu sprzeciwu).
 13. Inwestor zawiera z Zakładem Gazowniczym umowę na dostawę gazu (aktualizacja) – potrzebne dokumenty:
  a) protokół z próby szczelności instalacji gazowej
  b) opinia (rekontrola) kominiarza – pkt. 10
  c) tytuł prawny (akt notarialny, umowę najmu lub inny)
  d) dowód osobisty.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów jesteśmy w stanie przejąć na siebie odpowiedzialność za kompleksowe zrealizowanie inwestycji (lub poszczególnych jej etapów), zapewniając przy tym klientowi spokojne oczekiwanie na realizację inwestycji.

 

Szacunkowy czas realizacji poszczególnych etapów:

 1. Uzyskanie warunków przyłączenia (z Zakładu Gazowniczego) oraz opinia kominiarska – do 30 dni
 2. Sporządzenie projektu budowlanego – od 7 do 45 dni
 3. Uzgodnienie projektu z właścicielem lub zarządcą budynku – do 30 dni
 4. Uzyskanie pozwolenia na budowę – do 30 dni (plus 14 dni na uprawomocnienie decyzji)
 5. Uzyskanie dziennika budowy wraz ze złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót – od 14 dni
 6. Montaż instalacji i urządzeń – około kilku dni

Jak widać, procedura wykonania wewnętrznej instalacji gazowej jest czasochłonna i należy uzbroić się w cierpliwość podczas oczekiwania na załatwienie poszczególnych etapów.

Szukasz firmy, która wykona dla Ciebie projekt instalacji gazowej?

Skontaktuj się ze mną, to wykonam dla Ciebie projekt oraz poprowadzę nadzór nad realizacją prac instalacyjnych. Jeżeli inwestycja znajduje się w dowolnym regionie Polski – też możesz się ze mną skontaktować – projekt wykona jeden z członków zespołu (zespół rozlokowałem na terenie całego kraju). TUTAJ znajdziesz kontakt do mnie, natomiast TUTAJ zobaczysz moje realizacje.