Procedura wykonania wewnętrznej instalacji gazowej
Wiele osób myśli, że wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania trwa raptem kilka dni, tyle ile potrzeba wykonawcy na montaż rur i urządzeń. Niestety to nie wszystko. Aby formalności stało się zadość, trzeba załatwić wcześniej wiele innych „papierków”.

 

Poniżej przedstawiamy przykładowy przebieg inwestycji:

 1. Złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w celu otrzymania „warunków przyłączenia” w Zakładzie Gazowniczym w Szczecinie.
 2. Wykonać opinię kominiarską.
 3. Wykonać projekt budowlany w ilości 4 egz. – (w przypadku budynku jednorodzinnego), 5 egz. – (w przypadku budynku wielorodzinnego).
 4. Uzgodnić projekt z właścicielem budynku, zarządcą, spółdzielnią mieszkaniową, ABK-iem itp. – nie dotyczy budynku jednorodzinnego.
 5. Uzgodniony projekt w ilości 3 egz. złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie (prawe skrzydło – parter, sala nr 62) w celu otrzymania zaświadczenia o braku wyrażenia sprzeciwu (wniosek na zgłoszenie robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę).
 6. Po odebraniu decyzji o pozwoleniu na budowę:
  a) Wypełnić wniosek o wydanie dziennika budowy
  b) Wypełnić:
  • zawiadomienie o rozpoczęciu prac budowlanych
  • oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy – wypełnia kierownik budowy
  • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – wypełnia kierownik budowy
 7. Dziennik budowy wraz z pkt. 6 pkt. b) złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – zabrać z powrotem dziennik budowy, który zostanie zarejestrowany w PINB.
 8. Wykonać zakres prac objętych projektem.
 9. Wykonać próbę szczelności instalacji gazowej (w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada odpowiednich uprawnień do wystawiania protokołów z w/w próby szczelności, jej wykonanie można zlecić przedstawicielowi Zakładu Gazowniczego).
 10. Uzyskać opinię kominiarską (rekontrolę) stwierdzającą prawidłowe z projektem wykonanie odprowadzenia spalin gazowych z zainstalowanych urządzeń gazowych.
 11. Jednocześnie:
  a) Kierownik budowy oddaje Inwestorowi wypełniony dziennik budowy
  b) Inwestor wraz z kierownikiem budowy wypełniają zawiadomienie o zakończeniu budowy, do którego dołączają – protokół szczelności instalacji gazowej i opinię kominiarską (pkt. 10).
 12. Pkt. 11 (a+b) – składa się do PINB – o ile tak nakazuje Decyzja o Pozwoleniu na Budowę (lub zaświadczenie o braku wyrażeniu sprzeciwu).
 13. Inwestor zawiera z Zakładem Gazowniczym umowę na dostawę gazu (aktualizacja) – potrzebne dokumenty:
  a) protokół z próby szczelności instalacji gazowej
  b) opinia (rekontrola) kominiarza – pkt. 10
  c) tytuł prawny (akt notarialny, umowę najmu lub inny)
  d) dowód osobisty.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów jesteśmy w stanie przejąć na siebie odpowiedzialność za kompleksowe zrealizowanie inwestycji (lub poszczególnych jej etapów), zapewniając przy tym klientowi spokojne oczekiwanie na realizację inwestycji.

 

Szacunkowy czas realizacji poszczególnych etapów:

 1. Uzyskanie warunków przyłączenia (z Zakładu Gazowniczego) oraz opinia kominiarska – do 30 dni
 2. Sporządzenie projektu budowlanego – od 7 do 45 dni
 3. Uzgodnienie projektu z właścicielem lub zarządcą budynku – do 30 dni
 4. Uzyskanie pozwolenia na budowę – do 30 dni (plus 14 dni na uprawomocnienie decyzji)
 5. Uzyskanie dziennika budowy wraz ze złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót – od 14 dni
 6. Montaż instalacji i urządzeń – około kilku dni

Jak widać, procedura wykonania wewnętrznej instalacji gazowej jest czasochłonna i należy uzbroić się w cierpliwość podczas oczekiwania na załatwienie poszczególnych etapów.