Realizacje

Trwają prace nad zawartością tej strony.
Wkrótce pojawi się dokumentacja fotograficzna z realizacji.


Poniżej przedstawiam zestawienie zrealizowanych projektów sieci i instalacji sanitarnych oraz nadzorów nad wykonanymi pracami instalacyjnymi.
Zestawienie przedstawia ważniejsze realizacje, gdyż wszystkich nie jestem w stanie przedstawić ze względu na ich dużą ilość.

Realizacje projektowe

 • Prace na linii kolejowej 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa – w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odwodnienia torowisk i dróg (temat w trakcie opracowania);
 • Odwodnienie drogi wojewódzkiej, około 2km;
 • Budowa odwodnienia ulic w m. Przelewice;
 • Przełożenie sieci ciepłowniczej, wodociągowej (droga ekspresowa S6 jako obwodnica miasta Szczecinek);
 • Budowa odwodnienia drogi ekspresowej (droga ekspresowa S6 jako obwodnica miasta Szczecinek);
 • Połączenie mostowo-drogowe – sieć wodociągowa, Szczecin;
 • Odprowadzenie wód drenażowych z terenu ROD w Szczecinie (kanalizacja deszczowa z pompownią;
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Przęsocin;
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Mierzyn;
 • Budowa gazowej stacji redukcyjnej o przepustowości 600 m3/h, Szczecin;
 • Budowa hydroforni dla budynków mieszkalnych;
 • Budowa myjni typowej samochodowej 3 stanowiskowej;
 • Rewitalizacja parku Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy. Projekt Budowlano-Wykonawczy wewnętrznych instalacji w budynku szaletu miejskiego, tj. instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej;
 • Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
 • Budowa kotłowni parowej 840kW, 1150kg/h pary w zakładzie wytwórni pasz;
 • Budowa kotłowni olejowej 105kW wraz z ogrzewaniem nagrzewnicowym dla hali 1200m2;
 • Przebudowa kotłowni gazowej ok 100kW;
 • Budowa osiedla 21 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (w zakresie instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej);
 • Budowa osiedla budynków wielorodzinnych – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowo-handlowy oraz budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą. Sieci sanitarne: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Szczecin;
 • Budowa instalacji gazowej dla hali magazynowej, ogrzewanie promiennikami gazowymi, ok 2000m2;
 • Budowa zakładu usługowo-handlowego wraz zagospodarowaniem (wentylacja mechaniczna, gaz, ogrzewanie, wod-kan, hala ok 1200m2);
 • Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz zagospodarowaniem (wentylacja mechaniczna, gaz, ogrzewanie, wod-kan, hala ok 1180m2);
 • Budowa warsztatu samochodowego wraz zagospodarowaniem terenu (wentylacja mechaniczna, gaz, ogrzewanie, wod-kan, hala ok 500m2);
 • Budowa instalacji wewnętrznych w budynku pensjonatu w m. Przybiernów (wentylacja mechaniczna, gaz, ogrzewanie, wod-kan);
 • Modernizacja instalacji grzewczej dla budynku pensjonatu „Atena” w Międzyzdrojach
 • Budowa sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia (długości max do ok 2km) – zrealizowałem około 30 projektów;
 • Budowa przyłączy gazowych n/c oraz śr/c-ponad 500 projektów;
 • Budowa instalacji sanitarnych wewnętrznych: wentylacja mechaniczna gaz, ogrzewanie, wod-kan dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (remonty całych kamienic);
 • Przebudowy przyłączy gazowych dla obiektów magazynowych, usługowych i budynków jednorodzinnych;
 • … oraz niezliczone projekty:  instalacji gazowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i ogrzewania domków jednorodzinnych, instalacji wewnętrznych w  lokalach mieszkalnych, przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.

Nadzory – kierownik budowy, inspektor nadzoru

 • Budowa kotłowni i instalacji technologicznych w hotelu JUVENA w Międzywodziu (kotłownia o mocy 900kW);
 • Budowa kotłowni i instalacji technologicznych w hotelu ART CAPITAL w Międzywodziu (kotłownia o mocy 200kW);
 • Budowa osiedla domków w zabudowie bliźniaczej – ok 40 budynków;
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla osiedla 30 domków, długość każdej sieci około 800m;
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla osiedla 4 budynków wielorodzinnych 5-cio lokalowych, długość każdej sieci około 130m;
 • Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w zakresie budowy zewnętrznej instalacji gazowej, wodnej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym o pojemności 15,8m3);
 • Przebudowa boiska szkolnego wraz z odwodnieniem;
 • Budowa wody przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem 150m3, odwodnienia placu i instalacji gazowej dla hali magazynowej ;
 • … oraz wiele nadzorów przy budowach instalacji gazowych, grzewczych i wod-kan dla budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych.

Jeżeli po przeczytaniu zestawienia zrealizowanych inwestycji budowlanych masz wątpliwości związane ze współpracą ze mną zadzwoń do mnie albo napisz wiadomość e-mail – postaram się odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania. TUTAJ ZNAJDZIESZ KONTAKT.

Jesteś gotowy zlecić mi wykonanie projektu sieci, przyłączy, instalacji sanitarnych albo potrzebujesz, abym poprowadził nadzór nad pracami instalacyjnymi? Jeżeli sprawa nie jest ujęta w cenniku usług standardowych, skontaktuj się ze mną TUTAJ, aby ustalić warunki współpracy.