Jakie są rodzaje projektów w budownictwie? Projekt Budowlany… i co jeszcze?

 

Pewnie już kiedyś szukałeś w Internecie przykładowy projekt instalacyjny, aby dowiedzieć się, jak powinieneś wykonać swój projekt? Pewnie zauważyłeś, że co projekt, to wygląda inaczej, szczególnie, że niektóre „wiszą” w sieci już od kilkunastu lat. Niestety co jakiś czas prawo się zmienia i wymagania dotyczące formy i zakresu projektu również się zmieniają. Czasem kilka razy w ciągu jednego roku.

 


Zatem, jakie mamy rodzaje projektów?

Projekt budowlany – jest to najczęściej spotykany rodzaj projektu, tego typu dokumentacja jest wymagana przez Ustawę Prawo Budowlane jako jeden z elementów przeprowadzenia prawidłowego procesu budowlanego.


Poza projektem budowlanym, który należy złożyć w Urzędzie lub Starostwie Powiatowym, są również  inne rodzaje projektów i w jakich sytuacjach będziesz zobowiązany wykonać:


Zmiana do projektu budowlanego – czasem nazywany także jako aneks do projektu budowlanego (określenie nieprawidłowe). Jest to projekt będący w formie projektu budowlanego, jednak zakres opracowania zawiera jedynie projektowane zmiany, które Inwestor chce dokonać. Projekt ten wykonuje się w trakcie trwania budowy, dokumentację należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie (miasta na prawach powiatu)  wnioskując o wydanie zmiany do decyzji na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Można wnioskować o dokonanie zmian nieistotnych, natomiast obowiązkowo należy wystąpić jeżeli zmiany zostały zakwalifikowane jako istotne. O tym powiemy sobie za chwilę przy okazji projektu powykonawczego.


Projekt wykonawczy – rodzaj dokumentacji, który nie jest wymagany przepisami prawa w procesie budowlanym. Zazwyczaj projekt wykonawczy jest wymagany przez Inwestora. Projekt wykonawczy w swej formie jest podobny do projektu budowlanego, z tą różnicą, że projekt wykonawczy dokładniej opisuje (w formie tekstowej i graficznej) wykonanie zamierzonego celu – czyli np. jakichś konkretnych instalacji sanitarnych. Szczegółowe przedstawienie prac i dołączone zestawienie materiałów użytych do budowy daje możliwość sporządzenia w dokładniejszej formie kosztorysów. Z uwagi na to że PW nie jest wymagany przez urzędy, nie ma konieczności w każdym przypadku dołączania do dokumentacji projektowej wszelkich uzgodnień.


Projekt budowlano-wykonawczy – spotyka się czasem tego typu opracowania, jest to dokumentacja będąca połączeniem projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
Moje wtrącenie: zdarzają się przypadki, kiedy urzędnik nie życzy sobie, aby projekt nosił taką nazwę i opracowanie musi zostać nazwane prawidłowo, czyli projekt budowlany.


Projekt powykonawczy – jest to rodzaj dokumentacji, w której naniesione są zmiany w stosunku do projektu, wynikłe na etapie budowy, np. poprowadzenie trasy instalacji w innym miejscu pomieszczenia, zastosowanie innych urządzeń o podobnych parametrach. Projekt taki bywa elementem dokumentacji powykonawczej, którą należy złożyć po wykonaniu prac do PINB np. jako zgłoszenie zakończenia budowy. Warto aby przynajmniej jeden egzemplarz projektu znalazł się w archiwum Inwestora, dzięki czemu po dłuższym czasie (np. po kilku, kilkunastu latach) Inwestor przy planowaniu remontów czy modernizacji będzie miał możliwość odnieść się do istniejącej instalacji. Warto dodać jeszcze, że zmiany w projekcie powykonawczym muszą zostać zakwalifikowane przez projektanta jako zmiany nieistotne (o tym czy zmiana jest istotna czy nie mówi Art 36a Ustawy Prawo Budowlane). Jeżeli zmiany są istotne, należy złożyć wniosek o zmianę do decyzji lub dokonać nowego zgłoszenia robót.


Projekt Techniczny/Dokumentacja techniczna – poza przypadkami, gdzie PT jest częścią Projektu budowlanego, projekt techniczny wykonuje się również w takich sytuacjach, gdy wykonanie instalacji nie jest wymagane przepisami prawa budowlanego (była mowa w lekcji na temat procedur budowlanych), lecz potrzeba wykonania takiej dokumentacji wynika jedynie ze zlecenia Inwestora, np. modernizacja instalacji grzejnikowej np. w budynku wielorodzinnym.

Inwentaryzacja i Ocena Stanu Technicznego – dokumentacja nie będąca stricte projektem, lecz oceną stanu technicznego wykonanej już instalacji opracowana na cele legalizacji obiektów budowlanych. Na ten temat było więcej powiedziane w lekcji pt. Procedury Budowlane.

Więcej informacji na temat szczegółowej formy Projektu Budowlanego oraz wymienionych pozostałych projektów, dowiesz się w mojej autorskiej lekcji dotyczącej właśnie Formy projektu budowlanego.
Zobaczysz również, jak wygląda jeden z opracowanych przeze mnie projektów sieci ciepłowniczej (opracowany ok 10 lat temu) oraz projekt zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego (opracowany całkiem niedawno, wg Nowego Prawa Budowlanego).

Lekcja jest opracowana w formie prezentacji audio-video, czas trwania wynosi 54 minuty. Lekcja przeznaczona jest głównie dla osób początkujących w branży projektowania instalacji sanitarnych lub osób chcących dopiero rozpocząć karierę w projektowaniu (np. studenci). Zapraszam również do kolejnych lekcji, gdzie znajdziesz pozostałe informacje dotyczące ważnych zagadnień przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych.

Aby pomóc Tobie w szybszym przebrnięciu przez naukę formy projektu budowlanego, która będzie Tobie potrzebna w pracy projektanta instalacji sanitarnych zebrałem w jedno miejsce informacje, z których możesz skorzystać. Materiał oparty jest na podstawie mojego kilkunastoletniego doświadczenia przy pracy projektanta i kierownika robót w specjalności sieci i instalacji sanitarnych, a także w czasie gdy sam podchodziłem do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jeżeli chcesz zakupić tę lekcję osobno (tylko tę lekcję), to zapraszam Cię do SKLEPU.

Jeżeli chcesz tę lekcję zakupić wraz z innymi lekcjami, rozważ zakup jednego z kilku PAKIETÓW, albo pomyśl, czy nie warto zakupić KURS (jest najbardziej opłacalny).

Do końca września 2021r. KURS jest dostępny w obniżonej cenie, natomiast pierwsze 30 osób płacą jeszcze mniej (połowę ceny „wrześniowej”, a dokładnie 500zł w przypadku kursu bez konsultacji albo 800zł w przypadku lekcji z konsultacjami).

O szczegółach dowiesz się w tym filmie: LINK

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Procedury budowlane, czyli jak zrobić projekt instalacji sanitarnych od A do Z

 

Chcesz opracować projekt, ale nie wiesz jakie dokumenty musisz uzyskać, aby mogłyby zostać zrealizowane instalacje zawarte w Twoim projekcie?

Czym jest procedura?

Jest to ustalony sposób przeprowadzania działania bądź procesu.

W budownictwie jest to szereg działań, zazwyczaj następujących po sobie (niektóre działania można prowadzić równolegle, ale o tym dowiesz się nieco później), prowadzących do zrealizowania zamierzenia budowlanego (obiektu budowlanego).

Chciałbym Cię wyczulić na pewną zależność. Mimo odgórnych rządowych regulacji zawartych w ustawach i rozporządzeniach, w każdym powiecie, czy być może referacie organu administracji publicznej, mogą zajść pewne rozbieżności, różnice w procedurze czy w formie obowiązywania procedur – szczególnie wymaganych dokumentów czy formie projektu budowlanego. Spowodowane jest to niestety zróżnicowaną interpretacją przez urzędników. Dlatego może tak się zdarzyć, że w Twoim powiecie czy województwie, przedstawiane przeze mnie procedury mogą różnić się mniej lub bardziej.

Podam pewien przykład: przyłącza gazowe w pewnych województwach może wykonywać każdy projektant bądź biuro projektowe, a w niektórych mogą wykonywać tylko i wyłącznie firmy, które współpracują z gazownią (Polską Spółką Gazownictwa) na ściśle określonych zasadach. Wchodząc głębiej w to zagadnienie – aby móc „pracować dla gazowni” firma musi spełniać ściśle określone kryteria.

Kolejny przykład: w jednym z referatów pewnego urzędu, przy projektach instalacji gazowych w istniejących budynkach wielorodzinnych dla pojedynczego lokalu mieszkalnego jest wymagany dodatkowy projektant sprawdzający, a dla innego referatu tego samego urzędu sprawdzający już nie jest wymagany. Takich sytuacji można mnożyć.

W lekcji, którą chcę Tobie dziś przedstawić znajdziesz informacje na temat:

-Jak wygląda prawidłowy proces budowlany?

-Co to jest i jak wygląda legalizacja obiektu budowlanego – np. instalacji gazowej dla mieszkania?

-Jakie budowy i roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub nie wymagają powyższych?

-Co musisz załatwić przed rozpoczęciem budowy lub robót budowlanych?-Jakie dokumenty musisz załączyć do wniosku na pozwolenie, zgłoszenie?


Dodatkowo poznasz przykładowe procedury dla:

-wewnętrznej instalacji gazowej,

-zewnętrznej instalacji gazowej,

-zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

-przyłącza wodociągowego,

-sieci wodociągowej.


Dowiesz się również, jakie musisz dokonać opłaty skarbowe wykonując projekty i składając je do Urzędu czy Starostwa Powiatowego na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.


Lekcja jest opracowana w formie prezentacji audio-video, czas trwania wynosi 64 minuty. Lekcja przeznaczona jest głównie dla osób początkujących w branży projektowania instalacji sanitarnych lub osób chcących dopiero rozpocząć karierę w projektowaniu (np. studenci). Zapraszam również do kolejnych lekcji, gdzie znajdziesz pozostałe informacje dotyczące ważnych zagadnień przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych.

Aby pomóc Tobie w szybszym przebrnięciu przez naukę procedur budowlanych, które będą Tobie potrzebne w pracy projektanta instalacji sanitarnych zebrałem w jedno miejsce informacje, z których możesz skorzystać. Materiał oparty jest na podstawie mojego kilkunastoletniego doświadczenia przy pracy projektanta i kierownika robót w specjalności sieci i instalacji sanitarnych, a także w czasie gdy sam podchodziłem do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jeżeli chcesz zakupić tę lekcję osobno (tylko tę lekcję), to zapraszam Cię do SKLEPU.

Jeżeli chcesz tę lekcję zakupić wraz z innymi lekcjami, rozważ zakup jednego z kilku PAKIETÓW, albo pomyśl, czy nie warto zakupić KURS (jest najbardziej opłacalny).

Do końca września 2021r. KURS jest dostępny w obniżonej cenie, natomiast pierwsze 30 osób płacą jeszcze mniej (połowę ceny „wrześniowej”, a dokładnie 500zł w przypadku kursu bez konsultacji albo 800zł w przypadku lekcji z konsultacjami).

O szczegółach dowiesz się w tym filmie: LINK

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Nowa kategoria w sklepie – KURSY. Są już pierwsze 4 lekcje projektowania

 
Do mojego sklepu została dodana nowa kategoria produktów:

KURSY

Obecnie dostępne są 4 lekcje, związane z projektowaniem instalacji sanitarnych:

Temat 1. Przepisy budowlane (przeczytaj opis lekcji, przejdź do sklepu)
Temat 2. Uprawnienia budowlane (przeczytaj opis lekcji, przejdź do sklepu)
Temat 3. Procedury budowlane (przeczytaj opis lekcji, przejdź do sklepu)
Temat 4. Forma projektów (przeczytaj opis lekcji, przejdź do sklepu)

Sukcesywnie będą dodawane nowe lekcje, pojawią się także inne kursy lub szkolenia.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Uprawnienia budowlane w specjalności Sieci i Instalacje Sanitarne – jak szybko je zdobyć?

 

A może nie warto robić uprawnień?

Temat dzisiejszego wpisu zaczniemy od zastanowienia się, kiedy nie warto zdobywać uprawnień budowlanych.

Być może wśród obecnych tu osób, znajdują się tacy, którzy nie chcą mieć uprawnień, lub z jakichkolwiek innych powodów nie mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia.

Wśród osób będącymi Inwestorami w procesie budowlanym, a także wśród znacznego grona wykonawców budowlanych czy instalacyjnych krążą takie opinie, że projekt instalacyjny jest niewiele lub nic nie znaczącym stosem kartek z narysowanymi kreskami (zakładamy że projekt jest opracowany rzetelnie). Nie wiem skąd i dlaczego biorą się takie opinie na temat projektantów i projektów, ale jeżeli wykonujesz projekt i sygnujesz go własnym podpisem jako uprawniony projektant, bierzesz w tym momencie odpowiedzialność za swoje dzieło. Odpowiedzialność za to, że komuś będzie ciepło lub zimno, za to, że instalacja będzie działała prawidłowo (tutaj zakładamy, że wykonawca wykona instalację zgodnie z projektem), a także bierzesz odpowiedzialność za zdrowie i życie osób, które użytkują bądź znajdują się w pobliżu tych instalacji.

Skoro projektowanie instalacji sanitarnych jest obarczone taką odpowiedzialnością, nie każdy ma ochotę nieść taki ciężar odpowiedzialności.

To tłumaczy również, dlaczego władze ustawodawcze wymagają od kandydatów odbycia odpowiedniej praktyki budowlanej – z jednej strony, aby nauczył się w tym czasie projektować, w tym nauczył się przepisów budowlanych, z drugiej strony nauczył się konsekwencji swoich działań –  w tym wypadku jako asystent pod okiem doświadczonego projektanta. Ale o tym później.

Jeżeli nie masz wyrobionego wysokiego poziomu asertywności i świadomości odpowiedzialności, jaka Tobie towarzyszy przy projektowaniu, niektórzy, zwłaszcza klienci będą próbowali na Tobie wymusić zrobienie projektów, w których pogwałcone zostaną przepisy budowlane – ku idei obniżenia kosztów inwestycji, bądź pod pretekstem braku dostępności danego urządzenia….

Tym akcentem rozpoczyna się jedna z lekcji mojego autorstwa….

Jakie tematy poruszam jeszcze w tej lekcji? Przeczytaj poniżej:

Pewnie domyślasz się, że po uzyskaniu uprawnień jest szansa na większe zarobki – czy to prawda, a jeżeli tak, to o ile dostaniesz więcej? Przekonaj się sam! A może jesteś człowiekiem przedsiębiorczym i myślisz zrobić biznes na posiadaniu własnych uprawnień?

Wybierasz się niebawem na studia? Czy kierunek studiów, na które chcesz się wybrać będzie odpowiednim do tego, aby móc za kilka lat pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (zostać projektantem lub kierownikiem budowy)?

A po studiach? Co dalej? Jak wygląda praktyka budowlana niezbędna do uzyskania uprawnień i ile czasu trwa? Jak najlepiej zaplanować praktykę budowlaną? Wbrew pozorom nie każde firmy pomagają uzyskać uprawnienia, więc być może będziesz mieć z tym problem. Sprawdź sam, jakie masz opcje do wyboru.

I na sam koniec – jak wygląda kwalifikacja na egzamin, jak wygląda egzamin i jak do niego się uczyć?

Na te kilka i pewnie jeszcze sporo innych pytań,  lekcja ta z pewnością udzieli Tobie odpowiedzi, dowiesz się także, jak to było w przypadku drogi zdobywania uprawnień, którą sam przechodziłem.

Lekcja jest opracowana w formie prezentacji audio-video, czas trwania wynosi 52 minuty.Lekcja przeznaczona jest głównie dla osób początkujących w branży projektowania instalacji sanitarnych lub osób chcących dopiero rozpocząć karierę w projektowaniu (np. studenci). Zapraszam również do kolejnych lekcji, gdzie znajdziesz pozostałe informacje dotyczące ważnych zagadnień przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych.

 Aby pomóc Tobie w szybszym przebrnięciu przez proces zdobywania uprawnień budowlanych, które będą Tobie potrzebne w pracy projektanta instalacji sanitarnych zebrałem w jedno miejsce informacje, z których możesz skorzystać. Materiał oparty jest na podstawie mojego kilkunastoletniego doświadczenia przy pracy projektanta i kierownika robót w specjalności sieci i instalacji sanitarnych, a także w czasie gdy sam podchodziłem do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jeżeli chcesz zakupić tę lekcję osobno (tylko tę lekcję), to zapraszam Cię do SKLEPU.

Jeżeli chcesz tę lekcję zakupić wraz z innymi lekcjami, rozważ zakup jednego z kilku PAKIETÓW, albo pomyśl, czy nie warto zakupić KURS (jest najbardziej opłacalny).

Do końca września 2021r. KURS jest dostępny w obniżonej cenie, natomiast pierwsze 30 osób płacą jeszcze mniej (połowę ceny „wrześniowej”, a dokładnie 500zł w przypadku kursu bez konsultacji albo 800zł w przypadku lekcji z konsultacjami).

O szczegółach dowiesz się w tym filmie: LINK

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Przepisy Budowlane – specjalność SIECI I INSTALACJE SANITARNE

Projektowanie instalacji sanitarnych to nie tylko rysowanie w programach CAD. To również przepisy, które określają, jak należy wykonywać sieci i instalacje sanitarne. Znajomość tych przepisów będzie również, a raczej przede wszystkim weryfikowana podczas egzaminu na uprawnienia budowlane.

 Aby pomóc Tobie w szybszym przebrnięciu przez gąszcz przepisów budowlanych, które będą Tobie potrzebne w pracy projektanta instalacji sanitarnych zebrałem w jedno miejsce informacje, z których możesz skorzystać. Materiał oparty jest na podstawie mojego kilkunastoletniego doświadczenia przy pracy projektanta i kierownika robót w specjalności sieci i instalacji sanitarnych, również w czasie gdy sam podchodziłem do egzaminu na uprawnienia budowlane.

W tej lekcji zebrałem wszelkie informacje dotyczące procesu nauki na egzamin a także do dalszej pracy po uzyskaniu uprawnień. Dowiesz się między innymi na temat:

-Gdzie szukać aktualne przepisy (wykaz przepisów) na uprawnienia?

-Jak szukać konkretne przepisy (w tym ustawy i rozporządzenia)?

-Jak często śledzić przepisy?

-Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia?

-O gotowych materiałach przygotowanych w celu nauki na egzamin.

-Jak uzyskać dostęp do Norm-Jakie pozostałe przepisy musisz znać?

-Jakie są NAJBARDZIEJ POTRZEBNE przepisy do pracy przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych?

 

Lekcja jest opracowana w formie prezentacji audio-video, czas trwania wynosi 40 minut. Lekcja przeznaczona jest głównie dla osób początkujących w branży projektowania instalacji sanitarnych lub osób chcących dopiero rozpocząć karierę w projektowaniu (np. studenci). Zapraszam również do kolejnych lekcji, gdzie znajdziesz pozostałe informacje dotyczące ważnych zagadnień przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych.

Jeżeli chcesz zakupić tę lekcję osobno (tylko tę lekcję), to zapraszam Cię do SKLEPU.

Jeżeli chcesz tę lekcję zakupić wraz z innymi lekcjami, rozważ zakup jednego z kilku PAKIETÓW, albo pomyśl, czy nie warto zakupić KURS (jest najbardziej opłacalny).

Do końca września 2021r. KURS jest dostępny w obniżonej cenie, natomiast pierwsze 30 osób płacą jeszcze mniej (połowę ceny „wrześniowej”, a dokładnie 500zł w przypadku kursu bez konsultacji albo 800zł w przypadku lekcji z konsultacjami).

O szczegółach dowiesz się w tym filmie: LINK

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Nauka Projektowania Instalacji Sanitarnych – JEST JUŻ KURS (edycja JESIEŃ 2021)

Jeżeli chcesz bardziej poznać branżę projektowania instalacji sanitarnych w budownictwie, zatrzymaj się na chwilę i dowiedz się, jak w relatywnie krótkim czasie możesz nabyć wiedzę, aby samodzielnie projektować instalacje hydrauliczne.

To, co chcę Tobie zaproponować, jest oparte na moim 14-letnim doświadczeniu przy projektowaniu instalacji sanitarnych oraz przy pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych, również jako przedsiębiorca od roku 2011.

Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć na temat tego co robię, to zajrzyj do pozostałych moich filmów na kanale Youtube lub inne socialmedia (Facebook LinkedIn Instagram).

Tegoroczna jesienna edycja kursu dla początkujących projektantów jest już trzecią edycją, którą mam do zaoferowania, zatem w moich lekcjach znajdują się odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotychczasowych kursantów, które mam nadzieję pomogą również Tobie przejść przez proces z punktu w którym nie wiesz jak projektować instalacje sanitarne, do punktu, w którym już wiesz jak to zrobić.

Sam kurs prowadzony jest w formie lekcji video, to znaczy, że w trakcie trwania kursu potrzebujesz jedynie komputera, internetu i przeglądarki, no i oczywiście przynajmniej kilkunastu godzin swojego czasu.

Jeżeli chodzi o programy specjalistyczne, to w kursie opowiem na ich temat, ale przydadzą się Tobie pod koniec kursu, gdy będziemy ćwiczyć projektowanie na konkretnych już przykładach.

Skoro już wiesz, że to jest już kolejna edycja kursu, to na podstawie zapytań osób zainteresowanych wprowadziłem szereg zmian, dzięki którym więcej osób będzie mogło z mojej wiedzy skorzystać.

Co teraz będzie?

1. Pojedyncze lekcje
2. Lekcje w pakietach
3. Kurs bez konsultacji (w EDYCJI)
4. Kurs z konsultacjami (w EDYCJI) – to już wcześniej było
5. Kurs bez konsultacji (poza edycją)
6. Kurs z konsultacjami (poza edycją)
7. Konsultacje płatne

 

Lekcje, jakie są poruszane na kursie (kliknij w tytuł lekcji, aby poznać szczegóły oraz kliknij „kup lekcję” aby przejść do zamówienia):

Temat 1. Przepisy budowlane  (kup lekcję w sklepie)
Temat 2. Uprawnienia budowlane  (kup lekcję w sklepie)
Temat 3. Procedury budowlane  (kup lekcję w sklepie)
Temat 4. Forma projektów  (kup lekcję w sklepie)
Temat 5. Współpraca z Inwestorem  (kup lekcję w sklepie)
Temat 6. Inwentaryzacja budowlana  (kup lekcję w sklepie)
Temat 7. Rozpoczęcie projektu  (kup lekcję w sklepie)
Temat 8. Program CAD – podstawy obsługi programu  (kup lekcję w sklepie)
Temat 9. Obliczenia OZC w darmowym programie SANKOM   (kup lekcję w sklepie)
Temat 10. Obliczenia OZC w płatnym programie INSTALSOFT  (kup lekcję w sklepie)
Temat 11. Mapy do celów projektowych  (kup lekcję w sklepie)
Temat 12. Trasowanie instalacji   (kup lekcję w sklepie)
Temat 13. Podstawy profilowania instalacji w programie CAD  (kup lekcję w sklepie)
Temat 14. Podstawy profilowania instalacji w programie PROFIL KOORDYNATOR  (kup lekcję w sklepie)
Temat 15. Przepisy BHP na budowie oraz tworzenie informacji i planu BIOZ  (kup lekcję w sklepie)
Temat 16. Opracowywanie opisu technicznego  (kup lekcję w sklepie)

Lekcje na temat programów CAD, OZC, Mapy, Trasowania oraz profilowania będę przedstawiał w odpowiednich programach specjalistycznych – będzie to w formie nagrania Video ekranu, pokażę w tych programach jak należy krok po kroku realizować dane zagadnienia. Dowiesz się jak należy narysować instalację w programie CAD, jak należy dokonać obliczeń zapotrzebowania ciepła, jak należy prowadzić rury w gruncie oraz jak należy wykonać prawidłowo profil instalacji.

W ostatnich dwóch lekcjach dowiesz się, jak należy opracować plan BIOZ oraz jak konstruować opis techniczny projektu.

Więcej szczegółów poznasz w materiale filmowym, który w tym  celu opracowałem:

Cennik pojedynczych lekcji

Cennik pakietów

Cennik kursu

Cennik konsultacji

Jak zamówić

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Zarób pieniądze na moim kanale YOUTUBE!!!

Chcesz zarobić na kanale Youtube, nie mając swojego kanału?

Już niebawem, gdyż powoli zbliżam się do celu, mój kanał zostanie dołączony do Programu Partnerskiego Youtube. Co to oznacza? Otóż, publikując swój film będę mógł zarabiać na reklamach, które ukażą się widzom oglądającym mój materiał.

W związku z tym, mam dla Ciebie następującą propozycję:

 • Jeżeli pomożesz mi w opracowaniu materiału filmowego (może to być in. przerobiona do formatu Video prezentacja PowerPoint), to chętnie podzielę się z Tobą zarobkiem, jaki uzyskam.
 • Jeśli zdecydujesz się na współpracę długoterminową, możesz liczyć na większy zysk, gdyż rośnie on wraz z upływem czasu.
 • Z uwagi na to, że mój kanał nie znajduje się jeszcze w Programie Partnerskim Youtube proponuję Ci maksymalnie 75% zysku z reklam dla każdego filmu, który opracujesz. Natomiast jeżeli rozpoczniesz ze mną współpracę, gdy będę już w Programie Partnerskim Youtube, to będziesz mógł zarobić maksymalnie 50% zysku z Twoich filmów.
 • Warto również podkreślić, że tematyka filmów czy prezentacji, które będziesz przygotowywał musi idealnie współgrać z motywem przewodnim i strategią mojego kanału Youtube.  Obecnie są to: instalacje sanitarne, projektowanie, wykonawstwo, nadzór, budownictwo, przedsiębiorczość, narzędzia pracy dla inżynierów sanitarnych, praca w biurze na stanowisku inżyniera. W przyszłości planuję rozszerzyć tematykę kanału, stąd też będę poszukiwał współpracowników z wielu innych dziedzin.
 • Oczywiście, jeśli tylko zechcesz, zrealizowany przez Ciebie materiał może zawierać Twoje dane kontaktowe, dzięki czemu trafisz do szerszego grona potencjalnych klientów.
 • Jeżeli natomiast nie masz ochoty upubliczniać swojej tożsamości, to materiały będą opracowane w pełni anonimowo.
 • Jeżeli zainteresowała Cię moja oferta współpracy i wstępnie jesteś nią zainteresowany, to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Wtedy ustalimy warunki naszej współpracy. Zadzwoń pod nr 782-422-153 lub wyślij email –  instalacje.zielazek@gmail.com o tytule „Program Partnerski Youtube”. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i rozwiać wątpliwości.

PS. Mam jeszcze 2 inne kanały Youtube, które również mogą Cię zainteresować. Je również chcę dołączyć do Programu Partnerskiego Youtube. Wtedy będę mógł Ci zaproponować współpracę, ale o tym opowiem następnym razem…

 

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Nauka Projektowania Instalacji Sanitarnych – JEST JUŻ KURS (edycja WIOSNA 2021)

Dzisiaj ruszają oficjalne zapisy na kurs projektowania instalacji sanitarnych.

Kurs jest przeznaczony dla studentów budownictwa będących na kierunku INSTALACJE SANITARNE (lub o innej nazwie), absolwentów tego kierunku oraz początkujących projektantów, chcących uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania sieci i instalacji sanitarnych.

Z kursu mogą skorzystać także inne osoby, chcące przebranżowić się na projektanta instalacji sanitarnych.

Wiedza, którą znajdziesz w kursie jest oparta na moim kilkunastoletnim doświadczeniu przy projektowaniu instalacji sanitarnych, a także przy pełnieniu nadzorów na budowie.

Lekcje, jakie będą poruszane na kursie:

Temat 1. Przepisy budowlane
Temat 2. Praktyka zawodowa oraz nadawanie uprawnień budowlanych
Temat 3. Procedury budowlane
Temat 4. Rodzaje projektów, zakres i forma dokumentacji projektowych
Temat 5. Współpraca z Inwestorem
Temat 6. Inwentaryzacja budowlana
Temat 7. Rozpoczęcie projektu
Temat 8. Program CAD – podstawy obsługi programu i rozpoczęcie rysowania
Temat 9. Obliczenia OZC w programie SANKOM
Temat 10. Obliczenia OZC w programie INSTALSOFT
Temat 11. Mapy do celów projektowych
Temat 12. Trasowanie instalacji
Temat 13. Podstawy profilowania instalacji w programie CAD
Temat 14. Podstawy profilowania instalacji w programie PROFIL KOORDYNATOR
Temat 15. Przepisy BHP na budowie oraz tworzenie informacji i planu BIOZ
Temat 16. Opracowywanie opisu technicznego

Przez cały czas kursu jestem do dyspozycji, więc masz moje wsparcie merytoryczne.
Dla kursantów przewiduję dedykowaną zamkniętą grupę na FB, w której wspólnie będziemy dzielić się spostrzeżeniami w trakcie kursu.
Dodatkowo, elementem finalizującym kurs będzie wykonanie prostego ćwiczebnego projektu instalacji w mieszkaniu.
Standardowa cena za kurs to 1200zł, płatna jednorazowo przy rozpoczęciu kursu. Dla pierwszych 30 osób cena jest dwukrotnie niższa i wynosi 600zł. Limit osób uczestniczących w kursie to 100 osób.

Tempo uczestnictwa w lekcjach jest dopasowany do Ciebie, a więc to Ty decydujesz, kiedy chcesz się uczyć.

Jak dołączyć do kursu?
Wyślij email o treści KURS 2021 na adres: kurs.instalacji.sanitarnych@gmail.com

Po zapisaniu otrzymasz wszystkie potrzebne instrukcje oraz numer konta bankowego, na które dokonasz wpłaty środków
Na kurs daję gwarancję satysfakcji na 30 dni, tzn. do tego czasu możesz zrezygnować z kursu, a wtedy oddam Tobie wpłacone pieniądze.

Zapisy trwają do 30 maja, pierwszą lekcję wyślę kursantom w dniu 31 maja.

Czekam teraz na Twoje pytania i wątpliwości – proszę o komentarze pod filmem.

Nie jesteś zainteresowany kursem? Zajrzyj do sklepu: https://instalacje-zielazek.pl/sklep/

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Praca po godzinach albo fucha w trakcie studiów

 

Dzisiaj pochylimy się nad tematem pracy po godzinach, czyli pracy, dzięki której być może będziesz rozwijał(a) swoje umiejętności inżynierskie. Pracę po godzinach możemy traktować również jako pracę w trakcie studiów dziennych.

We wpisie będę skupiał się na branży, w której działam, czyli w instalacjach sanitarnych w budownictwie, ale jeżeli pracujesz w innej branży, być może znajdziesz tutaj pewną analogię do swojej branży.

Być może jesteś tutaj, ponieważ praca, którą obecnie posiadasz nie daje Ci możliwości rozwoju. Być może powoli zaczyna Cię nudzić, a być może po prostu chcesz lub potrzebujesz dorobić nieco gotówki?

Zanim rozwinę temat, chciałbym Ciebie nieco zniechęcić do dodatkowej pracy.

Przeważnie w biurze pracuje się 8 godzin dziennie. W niektórych firmach pracuje się nawet 9, 10 godzin (znam takie), rzadko spotkasz firmę, w której w biurze musisz codziennie posiedzieć „dwunastkę”. Słyszałeś(aś) o „maratonach”?

Maratonem określa się taki „incydent” w pracy, kiedy projekt wymaga opracowania w terminie i zespół projektowy (albo samodzielny projektant) musi pracować nawet kilkadziesiąt godzin w ciągu, aby wyrobić się ze skończeniem projektu w terminie. Słyszałem o takich maratonach trwający 30-40 godzin bez dłuższych przerw. Takie maratony bardzo mocno wykańczają organizm, po takich maratonach zazwyczaj pojawiają się oznaki przepracowania w postaci np. bolących nadgarstków, bulów kręgosłupa, oczu lub innych dolegliwości.

Jeżeli jesteś w wieku „studenckim” czy „zaraz-po-studenckim” to raczej nie masz rodziny, dzieci – z pewnością masz całkiem sporo wolnego czasu do zagospodarowania.

Mogą być też weekendy do pracy po godzinach. No dobra, ale masz przecież znajomych, bliskich – z nimi również warto czasem przebywać. W dobie czasów korona-pandemicznych przebywanie również może oznaczać rozmowy telefoniczne i internetowe. Młodość często oznacza angażowanie się w różne koła, zainteresowania, czas na hobby itd… Na to też przeznaczasz czas. Rozpisz sobie ile czasu Ci teraz zostanie.

A może zrezygnować z hobby, podróżowania, sportu, imprez itd.? Spokojnie, Twoi znajomi za 10 lat ugrzęzną w obowiązkach związanych z przewijaniem pieluch i zastanawianiem co jutro kupić w Lidlu na kolejny tydzień (tak, po 30-stce zakupy robi się rzadko, ale z wypchanym bagażnikiem w aucie, zazwyczaj w sobotę – jak to kiedyś śpiewano w Lidlu). Nie będą mieli już raczej czasu na rozrywkę (jeśli będzie czas, to sporadycznie), Ty również.

Jeżeli jeszcze nie masz grafiku wypełnionego obowiązkami domowymi, zachęcam Cię do korzystania z dobrodziejstw życia „studenckiego”, a jeżeli mogę Tobie coś zaproponować – koleguj się z największą liczbą znajomych ile się da – spotykaj się nawet wirtualnie – zaprocentuje to Tobie za ok. 10-15 lat… Jak było u mnie – opowiem Tobie może innym razem.

Kolejna sprawa… siedzenie przy „kompie” to jest tzw. wymuszona pozycja ciała. Po kilku latach siedzenia 8-10-12 godzin dziennie z pewnością nabawisz się jakichś schorzeń (kręgosłup, nadgarstki, szyja, oczy  -co pominąłem?). Jakie lekarstwo? Dużo ćwicz fizycznie! Uprawiaj sport! Ruszaj się dużo! Przynajmniej 2 godziny tygodniowo, choć i to jest mało.

Być może kiedyś opowiem Ci o moich schorzeniach i problemach ze zdrowiem… materiał na dłuuuuugi wpis… ale nie dziś.

Nie zniechęciłem Cię do pracy po godzinach? Okay, to czytaj dalej. Przejdźmy do meritum tematu.

Zacznijmy od zdefiniowania słowa „fucha”, gdyż to twierdzenie może mieć różne znaczenia, zależnie od regionu, środowiska… i wieku czytelnika. Słowem „fucha” rozumiem pracę, która jest wykonywana jako dodatkowa, dorywcza, czasem jednorazowa praca, którą można dostać dzięki np. poleceniu. Określić można to również zamiennie do słowa „praca”, „robota”. Słowo to znam z czasów komuny (słyszałem to określenie już jako kilku-/kilkunastoletnie dziecko). Słowo „fucha” inni określają również jako coś niedbale zrobionego, ale ja definiuję to słowem „fuszerka” (brzmią dość podobnie).

Nie znam Twojej sytuacji, ale myślę, że próbowanie swoich sił w czymś nowym, w czymś innym niż to, co robisz na co dzień, może okazać się dobrą decyzją.

Patrząc na moją działalność, mogę również powiedzieć, że mam swego rodzaju „fuchę na boku”, mimo, że jestem przedsiębiorcą i można byłoby powiedzieć, po co przedsiębiorcy fucha skoro może wszystko robić „legalnie” w czasie swej pracy? Przecież przedsiębiorca jest dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem…. ?

Jeżeli interesuje Cię czym jest dla mnie ta „fucha na boku” to przeczytasz co mam do powiedzenia na samym końcu wpisu – najpierw chcę się zająć Twoją pracą po godzinach.

Jak szukać pracę?

Wróćmy do Twojej pracy.

Załóżmy, że pracujesz w biurze projektowym, w którym projektujesz gazociągi czy wodociągi, będące elementami uzbrojenia terenu (notabene przy projektach gazociągów i przyłączy gazowych spędziłem wiele tysięcy godzin w ciągu kilku lat), masz staż pracy 3-4 letni, być może posiadasz już uprawnienia projektowe (albo nie…), ale ni w ząb nie wiesz jak projektować instalacje wewnętrzne w budynkach, np. mieszkalnych.

A może pracujesz w innej branży i chciałbyś (chciałabyś) zająć się akurat projektowaniem instalacji sanitarnych? Hmmm… przyznam szczerze, nauka projektowania bez ukierunkowania podstawowa wiedza inżynierska nie jest taka prosta (wymaga z pewnością zainwestowania dużego nakładu czasu i energii na naukę).

Co możesz zrobić? Nie wiem…

… ale będąc w takiej sytuacji wpadłbym na pomysł na rozesłanie CV do firm projektowych z adnotacją, że mogę pracować tylko po godzinach. Mógłbym też ogłosić się na portalach, w których spotykają się pracodawcy i pracownicy tudzież zleceniodawcy i zleceniobiorcy (kiedyś ogłaszałem się na „Infoludku”, lokalnym portalu ze Szczecina).

Akurat dzięki temu jednemu ogłoszeniu na tym Infoludku, mogę chwalić się bogatym doświadczeniem w projektowaniu gazociągów i przyłączy gazowych (może historię „Infoludka” dokładniej przedstawię w osobnym wpisie).

Ostatnie lata pokazały również, że pracę można szukać w mediach społecznościowych.  Mogę wymienić tutaj Goldenline (przynajmniej raz w miesiącu dostaję ofertę pracy – z wiadomych przyczyn nie korzystam z nich), LinkedIn oraz bardzo przeze mnie ceniony – Facebook.

Warto tworzyć na swojej tablicy na FB wpisy, w których informujesz, że zajmujesz się projektowaniem sieci/instalacji, a konkretniej, możesz tworzyć wpisy, w których oznajmiasz wprost, że szukasz pracy „po godzinach” – pewnie twoi znajomi nie są z branży, ale być może znają kogoś kto ma firmę projektową albo wie o takich firmach… i być może pomoże Tobie w znalezieniu takiej pracy.

Tutaj bardzo mocno chcę podkreślić, że Facebook ma dużą moc sprawczą dzięki zbudowanym relacjom, pomiędzy osobami będącymi w „znajomych”. Sam kilka razy dostałem zlecenia od swoich znajomych, którzy właśnie „Fejsa” dowiedzieli się o tym, że projektuję instalacje. Budowa sieci relacji jak widzisz jest dość ważna, co doświadczam w swojej działalności na co dzień – nie chcąc odchodzić od tematu opowiem innym razem – jeżeli nie chcesz przegapić tego momentu, zapraszam Cię do zapisania się do newslettera, jak stworzę taki materiał, to dowiesz się o tym niezwłocznie.

Znam jeszcze jeden sposób, w który można znaleźć pracę, m.in. „po godzinach”.

Czy wiedziałeś(aś) o tym, że pracę można znaleźć dzięki kanałowi Youtube, którego oglądasz? Że co? Trudno w to uwierzyć, ale kilku twórców YT, których śledzę (tematyka biznesowa), prowadzi czasami w ten sposób rekrutację. Mało tego, jeżeli zostaniesz wiernym fanem danego kanału i wejdziesz w głębszą relację z twórcą, to poza oficjalnymi rekrutacjami, może zdarzyć się że dostaniesz pracę właśnie u tej osoby.

W tym roku zdarzyła mi się taka sytuacja, że niewiele brakowało, abym zatrudnił w ten sposób osobę na stanowisko asystenta projektanta. Akurat w tym czasie szukałem osobę do pomocy w biurze i wszedłem z moim fanem w rozmowę na ten temat. Niestety na kilka dni przed rozmową kwalifikacyjną osoba ta dostała się do innej firmy, do której wcześniej aplikowała. Po niedługim czasie, dzięki rekomendacji znajomej mi osoby, znalazłem odpowiednią osobę na to stanowisko.

A może to właśnie TY będziesz kiedyś dla mnie pracować czy ze mną współpracować na dowolnej płaszczyźnie? Kto wie….? Bądź gotowy(a) na taki moment J

Inne sposoby nie przychodzą mi do głowy, w końcu to od dawna nie szukam pracy „u kogoś” być  może jakieś inne sposoby się znajdą… Jak to mówią „jak nie drzwiami, to oknem” 🙂

Skoro wiesz już, jak szukać pracę po godzinach, przejdźmy do tego, jak pracować czy współpracować z firmą projektową.

Nie każdy przedsiębiorca jest skłonny zatrudniać pracowników w ten sposób. W końcu późnym popołudniem zazwyczaj przedsiębiorczy projektanci szykują się do zakończenia dnia pracy albo przechodzą do obowiązków domowych (odebrać dzieci ze żłobków, przedszkoli, szkół, robią zakupy, obiad, porządki i tym podobne…) czy po prostu chcą odpocząć i nabrać siły na dzień następny.

Razem czy osobno?

Pracę po godzinach, równie jak każdą inną pracę możemy podzielić ze względu na miejsce pracy na dwa (trzy) sposoby:

-na miejscu w biurze

-zdalną (dość powszechną w dzisiejszych czasach w wielu branżach)

-oraz mieszaną (połączenie na miejscu i zdalnej).

Jeżeli przedsiębiorca dysponuje czasem popołudniami, to praca na miejscu jest to wg mnie najlepszy sposób współpracy. Wszelkie uwagi, podpowiedzi mogą zostać w dość łatwy sposób wyjaśnione – najlepiej działa tutaj pokazywanie palcem na monitorze czy zrobienie szkicu długopisem na kartce. Sam mam asystentów zarówno w pracy w biurze (w godzinach pracy) jak i w pracy zdalnej (przeważnie po godzinach).

A co z pracą zdalną? Jeżeli już przedsiębiorca-projektant zdecyduje się na taką współpracę, to pozostaje do ustalenia sposób komunikowania się. Jedni wolą rozmowy telefoniczne, inni wolą e-maile, Messengery, smsy itp. Można komunikować się dzięki video rozmowom, czy przez smartfona czy przez komputer (Skype, Zoom itp.).

Każda forma komunikacji ma swoje plusy i minusy, ważne, aby przekazać w możliwie jak najlepszy czy najdokładniejszy sposób niezbędne informacje.

Największą wadą pracy „zdalnej” jest brak możliwości wytłumaczenia czy pokazania żądanego efektu „palcem po monitorze”.

Nie każde zadanie można wykonać zdalnie. Przecież przygotowanie dokumentów do urzędu, wydruk projektu, zawiezienie czy odbiór dokumentacji do/z konkretnej instytucji, wizja lokalna na budowie (obmiar obiektu budowlanego), wysyłka korespondencji na poczcie, …itp. wymaga tego, abyś był(a) przy tym osobiście. Kolejną wadą jest brak zgrania czasowego (jak pisałem, przedsiębiorca zajmuje się często sprawami „domowymi” w czasie kiedy „uczeń po godzinach” jest dyspozycyjny. Z drugiej strony w godzinach popołudniowo-wieczornych młody inżynier też chciałby wykonać swoje aktywności, takie jak zakupy, sport, odpoczynek, czy posiłek (wraz z jego przygotowaniem), a może również ma także obowiązki rodzica, męża, żony itd.

Umiesz czy nie umiesz?

Jeżeli aplikujesz do pracy, w której nie posiadasz jeszcze doświadczenia (np. firma robi dużo projektów hydroforni, stacji gazowych, przemysłu czy innych) to barierą może być nabycie wiedzy w tym zakresie.

Być może Twój przyszły „szef po godzinach” będzie chciał Tobie pomagać nauczyć się potrzebnych zagadnień (sam miałem takich szefów/projektantów i jestem im wdzięczny za to), to wtedy po kilku tygodniach czy miesiącach osiągniesz odpowiedni poziom samodzielności przy wykonywaniu projektów.

Gorzej będzie, gdy szef, albo raczej wypadałoby określić go w tym przypadku „zleceniodawca”, będzie wymagał od Ciebie samodzielności od samego początku i być może będzie wymagał do Ciebie jedynie gotowych projektów.

Naucz się samemu!

Jeżeli przyjdzie ci konieczność samodzielnej nauki projektowania, to sprawa nieco bardziej się komplikuje. Jeżeli wśród Twoich znajomych projektantów nie ma osób, które mają opanowaną wiedzę, którą chcesz się nauczyć, to musisz tą wiedzę zdobyć w inny sposób.

Jakimś, w miarę „łatwym” sposobem jest szukanie wiedzy w Internecie. W sieci jest wiele projektów, które zostały kiedyś udostępnione przez projektantów czy zamawiających.

Wadą korzystania z tego dobrodziejstwa jest to, że:

 • nie zawsze dowiesz się w jaki sposób zostały dokonane obliczenia, dobory urządzeń itp.;
 • projekty „wiszą” w sieci już jakiś czas i nie wiesz, czy przepisy, normy, na których podstawie został opracowany projekt są nadal aktualne;
 • istnieje ryzyko, że projektant popełnił błąd w założeniach czy obliczeniach;
 • nie znalazłeś(aś) w sieci odpowiedniego projektu jako wzoru.

Możesz również rozejrzeć się w sieci za blogami tematycznymi, na których twórcy tych blogów dzielą się swoją wiedzą.

Jest też na Facebooku grupa, dzięki której młodzi projektanci mogą poprosić bardziej doświadczone osoby o pomoc w rozwiązaniu problemów projektowych. Grupa ta nosi nazwę: Grupa Wsparcia Inżynierów Sanitarnych, prowadzona przez doświadczonego, czynnego projektanta sieci i instalacji sanitarnych, Adama Masłowskiego, który prowadzi również blog ekspercki pod nazwą Poradnik Projektanta.

Możesz również skorzystać z darmowych materiałów, które publikuję na kanale Youtube pod nazwą Instalacje ZIELAZEK, choć kanał jest dość młody i nie ma jeszcze tutaj zbyt dużo treści.

Możesz również skorzystać z moich publikacji w postaci e-booków, w których przedstawiam zagadnienia związane z nauką projektowania instalacji sanitarnych – skierowane są przede wszystkim dla początkujących projektantów i skupiam się głównie na instalacjach „mieszkaniowych”. Moje e-booki znajdziesz TUTAJ.

Jeżeli wiedza zawarta w e-bookach jest niewystarczająca, możesz skorzystać z kursu mojego autorstwa, który jest bardziej rozbudowany niż wcześniej wymienione e-booki, w którym wspólnie rozwijamy umiejętności kursanta (jestem w stałym kontakcie z kursantem). Jeżeli potrzebujesz konkretnej, jednorazowej informacji, to zapraszam również do indywidualnej konsultacji. Jeżeli chcesz skorzystać z kursu lub konsultacji – zachęcam do kontaktu mejlowego – udzielę Tobie dalszych informacji.

Tym akcentem zakończymy dzisiejszy wpis. Jak uda mi się znaleźć inne, nowe dla mnie sposoby pracy po godzinach, stworzę kontynuację (aktualizację) tego wpisu. Jeżeli masz jakieś pytania, niejasności, wątpliwości w tej kwestii, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Mam nadzieję, że lektura dzisiejszego wpisu dała Tobie jakąś wartość. Jeżeli tak to zastanów się, komu ten wpis może się przydać – może dzięki temu Twój znajomy stanie się lepszym inżynierem?

Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia być może przy okazji następnych wpisów na blogu, być może w innych moich mediach.

Aha, jeszcze miałem napisać na temat mojej „fuchy po godzinach”…

Ta część raczej nie wniesie w Twoje życie wartości, więc możesz wrócić do swoich bieżących spraw J

A jeżeli bardzo Cię to interesuje to zostań jeszcze na kilka chwil…

Z uwagi na moje obowiązki rodzinne, planowanie pracy po godzinach wychodzi różnie. Zazwyczaj aktywność ta pojawia się gdy zostaną wypełnione pozostałe obowiązki, czyli zapełniam ją swój wolny czas. Bywają momenty, kiedy łączę jednocześnie obydwie, a nawet i trzy czynności (praca „projektowo-nadzorowa”, dom i „praca dodatkowa”). Pracą dodatkową, zwaną „fuchą” określam wszelką aktywność związaną z prowadzeniem swoich mediów społecznościowych.

Zazwyczaj czas na tą aktywność pojawia się po obiedzie, późnym wieczorem czy w weekendy. Radko zdarza się, że aktywności te pojawiają się w godzinach pracy. W zależności od tego, w jakim miejscu się znajduję i jakie narzędzia mam do dyspozycji (komputer, stary laptop, komórka czy kartka z długopisem) dopasowuję do tego wybrane aktywności. Jak mam pod ręką tylko kartkę i długopis i odrobinę weny to piszę wpis na blog, piszę scenariusz do filmu czy kawałek e-booka albo myślę nad jedną z lekcji kursu. Jak mam ochotę patrzeć jeszcze na ekran (po całym dniu pracy oczy potrafią boleć i nie chce mi się już robić cokolwiek na komputerze czy komórce), to przepisuję do Worda swoje notatki czy tworzę drobne wpisy na fanpejdżu. Rzadziej staram się wygospodarować więcej czasu na pracę przy montażu filmów lub tworzenie prezentacji w PowerPoincie.

Najwięcej czasu spędzam przy kanale Youtube, Fanpage na Facebooku, nieco mniej przy tworzeniu strony internetowej (w tym blog oraz sklep internetowy), jeszcze mniej spędzam czasu na LinkedIn czy na Instagramie. Od późnej wiosny opracowuję również e-booki oraz lekcje do kursu (pewne tematy się zazębiają ze sobą).

Jeżeli chodzi o kanał Youtube, to tak naprawdę nie mam kanału… Jednego kanału. Mam ich kilka…

Obecnie największy z moich kanałów o kanał o Instalacjach (LINK). Na tym się najbardziej skupiam, bo wspiera rozwój mojej firmy i całej pracy inżynierskiej. Chociaż to na razie ja wkładam więcej energii, niż kanał jest w stanie mi się odwdzięczyć, ale traktuję to jako swego rodzaju inwestycję na przyszłość. Przy okazji – pierwsze pieniądze od samego Youtube można dostać po przekroczeniu 1000 widzów (mam na razie 259), tj. subskrybentów (jeżeli chcesz mnie wesprzeć jednym kliknięciem przycisku SUBSKRYBUJ, to będę Ci bardzo wdzięczny). Drugim warunkiem jest to, aby widzowie obejrzeli łącznie 4000 godzin filmów na kanale w ciągu ostatniego roku (tutaj to mam kilkukrotnie przekroczony limit).

Do mojej twórczości w tematyce Instalacji Sanitarnych w Internecie dochodzą sprawy, których nie widać gołym okiem. Są to między innymi rozmowy z osobami/firmami, z którymi planuję nawiązać współprace (nie każdy chce), dzięki którym może nawet Ty będziesz mógł(mogła) mieć jakąś korzyść (przejrzyj YT i FB to dowiesz się o jakich współpracach mówię).

Inne moje kanały dotyczą tematyki:

 • fotografii i filmowania miejsc, wydarzeń, pojazdów – LINK (ostatnio brakuje mi czasu na tworzenie nowych treści)
 • szumów, relaksu, usypiania (np. usypiania małych dzieci) – LINK (ostatnio brakuje mi czasu na tworzenie nowych treści)

Stworzyłem jeszcze dwa inne kanały, jeden o grach, drugi o rozwoju osobistym, ale dawno temu zaniechałem definitywnie twórczość w tym temacie. Kanały na tyle małe, że nie ma czym się chwalić 🙂 Po głowie krążą mi jeszcze inne tematyki kanałów, ale pewnie zajmę się nimi za kilka lat.

To tyle na dziś w temacie pracy po godzinach, Twojej, czy mojej. Dziękuję Tobie za poświęcony czas. Do zobaczenia następnym razem!

Zapisz się na mój newsletter – wyślij mejla o treści „ZAPISZ MNIE” na adres: mailing.zielazek@gmail.com, a będziesz otrzymywać raz na jakiś czas wiadomości związane z moją działalnością.

SUBSKRYBUJ MÓJ KANAŁ, aby być na bieżąco z nowymi filmami na tym kanale.

Zostaw też łapkę oraz napisz komentarz – to motywuje mnie do dalszej pracy nad kanałem.

Jeżeli jesteś zainteresowany aktualnymi informacjami dotyczącymi mojej działalności, to zachęcam do polubienia mojego Fanpage’a na FB, kanału na YT – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.