Jakie są rodzaje projektów w budownictwie? Projekt Budowlany… i co jeszcze?

 

Pewnie już kiedyś szukałeś w Internecie przykładowy projekt instalacyjny, aby dowiedzieć się, jak powinieneś wykonać swój projekt? Pewnie zauważyłeś, że co projekt, to wygląda inaczej, szczególnie, że niektóre „wiszą” w sieci już od kilkunastu lat. Niestety co jakiś czas prawo się zmienia i wymagania dotyczące formy i zakresu projektu również się zmieniają. Czasem kilka razy w ciągu jednego roku.

 


Zatem, jakie mamy rodzaje projektów?

Projekt budowlany – jest to najczęściej spotykany rodzaj projektu, tego typu dokumentacja jest wymagana przez Ustawę Prawo Budowlane jako jeden z elementów przeprowadzenia prawidłowego procesu budowlanego.


Poza projektem budowlanym, który należy złożyć w Urzędzie lub Starostwie Powiatowym, są również  inne rodzaje projektów i w jakich sytuacjach będziesz zobowiązany wykonać:


Zmiana do projektu budowlanego – czasem nazywany także jako aneks do projektu budowlanego (określenie nieprawidłowe). Jest to projekt będący w formie projektu budowlanego, jednak zakres opracowania zawiera jedynie projektowane zmiany, które Inwestor chce dokonać. Projekt ten wykonuje się w trakcie trwania budowy, dokumentację należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie (miasta na prawach powiatu)  wnioskując o wydanie zmiany do decyzji na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Można wnioskować o dokonanie zmian nieistotnych, natomiast obowiązkowo należy wystąpić jeżeli zmiany zostały zakwalifikowane jako istotne. O tym powiemy sobie za chwilę przy okazji projektu powykonawczego.


Projekt wykonawczy – rodzaj dokumentacji, który nie jest wymagany przepisami prawa w procesie budowlanym. Zazwyczaj projekt wykonawczy jest wymagany przez Inwestora. Projekt wykonawczy w swej formie jest podobny do projektu budowlanego, z tą różnicą, że projekt wykonawczy dokładniej opisuje (w formie tekstowej i graficznej) wykonanie zamierzonego celu – czyli np. jakichś konkretnych instalacji sanitarnych. Szczegółowe przedstawienie prac i dołączone zestawienie materiałów użytych do budowy daje możliwość sporządzenia w dokładniejszej formie kosztorysów. Z uwagi na to że PW nie jest wymagany przez urzędy, nie ma konieczności w każdym przypadku dołączania do dokumentacji projektowej wszelkich uzgodnień.


Projekt budowlano-wykonawczy – spotyka się czasem tego typu opracowania, jest to dokumentacja będąca połączeniem projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
Moje wtrącenie: zdarzają się przypadki, kiedy urzędnik nie życzy sobie, aby projekt nosił taką nazwę i opracowanie musi zostać nazwane prawidłowo, czyli projekt budowlany.


Projekt powykonawczy – jest to rodzaj dokumentacji, w której naniesione są zmiany w stosunku do projektu, wynikłe na etapie budowy, np. poprowadzenie trasy instalacji w innym miejscu pomieszczenia, zastosowanie innych urządzeń o podobnych parametrach. Projekt taki bywa elementem dokumentacji powykonawczej, którą należy złożyć po wykonaniu prac do PINB np. jako zgłoszenie zakończenia budowy. Warto aby przynajmniej jeden egzemplarz projektu znalazł się w archiwum Inwestora, dzięki czemu po dłuższym czasie (np. po kilku, kilkunastu latach) Inwestor przy planowaniu remontów czy modernizacji będzie miał możliwość odnieść się do istniejącej instalacji. Warto dodać jeszcze, że zmiany w projekcie powykonawczym muszą zostać zakwalifikowane przez projektanta jako zmiany nieistotne (o tym czy zmiana jest istotna czy nie mówi Art 36a Ustawy Prawo Budowlane). Jeżeli zmiany są istotne, należy złożyć wniosek o zmianę do decyzji lub dokonać nowego zgłoszenia robót.


Projekt Techniczny/Dokumentacja techniczna – poza przypadkami, gdzie PT jest częścią Projektu budowlanego, projekt techniczny wykonuje się również w takich sytuacjach, gdy wykonanie instalacji nie jest wymagane przepisami prawa budowlanego (była mowa w lekcji na temat procedur budowlanych), lecz potrzeba wykonania takiej dokumentacji wynika jedynie ze zlecenia Inwestora, np. modernizacja instalacji grzejnikowej np. w budynku wielorodzinnym.

Inwentaryzacja i Ocena Stanu Technicznego – dokumentacja nie będąca stricte projektem, lecz oceną stanu technicznego wykonanej już instalacji opracowana na cele legalizacji obiektów budowlanych. Na ten temat było więcej powiedziane w lekcji pt. Procedury Budowlane.

Więcej informacji na temat szczegółowej formy Projektu Budowlanego oraz wymienionych pozostałych projektów, dowiesz się w mojej autorskiej lekcji dotyczącej właśnie Formy projektu budowlanego.
Zobaczysz również, jak wygląda jeden z opracowanych przeze mnie projektów sieci ciepłowniczej (opracowany ok 10 lat temu) oraz projekt zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego (opracowany całkiem niedawno, wg Nowego Prawa Budowlanego).

Lekcja jest opracowana w formie prezentacji audio-video, czas trwania wynosi 54 minuty. Lekcja przeznaczona jest głównie dla osób początkujących w branży projektowania instalacji sanitarnych lub osób chcących dopiero rozpocząć karierę w projektowaniu (np. studenci). Zapraszam również do kolejnych lekcji, gdzie znajdziesz pozostałe informacje dotyczące ważnych zagadnień przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych.

Aby pomóc Tobie w szybszym przebrnięciu przez naukę formy projektu budowlanego, która będzie Tobie potrzebna w pracy projektanta instalacji sanitarnych zebrałem w jedno miejsce informacje, z których możesz skorzystać. Materiał oparty jest na podstawie mojego kilkunastoletniego doświadczenia przy pracy projektanta i kierownika robót w specjalności sieci i instalacji sanitarnych, a także w czasie gdy sam podchodziłem do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jeżeli chcesz zakupić tę lekcję osobno (tylko tę lekcję), to zapraszam Cię do SKLEPU.

Jeżeli chcesz tę lekcję zakupić wraz z innymi lekcjami, rozważ zakup jednego z kilku PAKIETÓW, albo pomyśl, czy nie warto zakupić KURS (jest najbardziej opłacalny).

Do końca września 2021r. KURS jest dostępny w obniżonej cenie, natomiast pierwsze 30 osób płacą jeszcze mniej (połowę ceny „wrześniowej”, a dokładnie 500zł w przypadku kursu bez konsultacji albo 800zł w przypadku lekcji z konsultacjami).

O szczegółach dowiesz się w tym filmie: LINK

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Procedury budowlane, czyli jak zrobić projekt instalacji sanitarnych od A do Z

 

Chcesz opracować projekt, ale nie wiesz jakie dokumenty musisz uzyskać, aby mogłyby zostać zrealizowane instalacje zawarte w Twoim projekcie?

Czym jest procedura?

Jest to ustalony sposób przeprowadzania działania bądź procesu.

W budownictwie jest to szereg działań, zazwyczaj następujących po sobie (niektóre działania można prowadzić równolegle, ale o tym dowiesz się nieco później), prowadzących do zrealizowania zamierzenia budowlanego (obiektu budowlanego).

Chciałbym Cię wyczulić na pewną zależność. Mimo odgórnych rządowych regulacji zawartych w ustawach i rozporządzeniach, w każdym powiecie, czy być może referacie organu administracji publicznej, mogą zajść pewne rozbieżności, różnice w procedurze czy w formie obowiązywania procedur – szczególnie wymaganych dokumentów czy formie projektu budowlanego. Spowodowane jest to niestety zróżnicowaną interpretacją przez urzędników. Dlatego może tak się zdarzyć, że w Twoim powiecie czy województwie, przedstawiane przeze mnie procedury mogą różnić się mniej lub bardziej.

Podam pewien przykład: przyłącza gazowe w pewnych województwach może wykonywać każdy projektant bądź biuro projektowe, a w niektórych mogą wykonywać tylko i wyłącznie firmy, które współpracują z gazownią (Polską Spółką Gazownictwa) na ściśle określonych zasadach. Wchodząc głębiej w to zagadnienie – aby móc „pracować dla gazowni” firma musi spełniać ściśle określone kryteria.

Kolejny przykład: w jednym z referatów pewnego urzędu, przy projektach instalacji gazowych w istniejących budynkach wielorodzinnych dla pojedynczego lokalu mieszkalnego jest wymagany dodatkowy projektant sprawdzający, a dla innego referatu tego samego urzędu sprawdzający już nie jest wymagany. Takich sytuacji można mnożyć.

W lekcji, którą chcę Tobie dziś przedstawić znajdziesz informacje na temat:

-Jak wygląda prawidłowy proces budowlany?

-Co to jest i jak wygląda legalizacja obiektu budowlanego – np. instalacji gazowej dla mieszkania?

-Jakie budowy i roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub nie wymagają powyższych?

-Co musisz załatwić przed rozpoczęciem budowy lub robót budowlanych?-Jakie dokumenty musisz załączyć do wniosku na pozwolenie, zgłoszenie?


Dodatkowo poznasz przykładowe procedury dla:

-wewnętrznej instalacji gazowej,

-zewnętrznej instalacji gazowej,

-zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

-przyłącza wodociągowego,

-sieci wodociągowej.


Dowiesz się również, jakie musisz dokonać opłaty skarbowe wykonując projekty i składając je do Urzędu czy Starostwa Powiatowego na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.


Lekcja jest opracowana w formie prezentacji audio-video, czas trwania wynosi 64 minuty. Lekcja przeznaczona jest głównie dla osób początkujących w branży projektowania instalacji sanitarnych lub osób chcących dopiero rozpocząć karierę w projektowaniu (np. studenci). Zapraszam również do kolejnych lekcji, gdzie znajdziesz pozostałe informacje dotyczące ważnych zagadnień przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych.

Aby pomóc Tobie w szybszym przebrnięciu przez naukę procedur budowlanych, które będą Tobie potrzebne w pracy projektanta instalacji sanitarnych zebrałem w jedno miejsce informacje, z których możesz skorzystać. Materiał oparty jest na podstawie mojego kilkunastoletniego doświadczenia przy pracy projektanta i kierownika robót w specjalności sieci i instalacji sanitarnych, a także w czasie gdy sam podchodziłem do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jeżeli chcesz zakupić tę lekcję osobno (tylko tę lekcję), to zapraszam Cię do SKLEPU.

Jeżeli chcesz tę lekcję zakupić wraz z innymi lekcjami, rozważ zakup jednego z kilku PAKIETÓW, albo pomyśl, czy nie warto zakupić KURS (jest najbardziej opłacalny).

Do końca września 2021r. KURS jest dostępny w obniżonej cenie, natomiast pierwsze 30 osób płacą jeszcze mniej (połowę ceny „wrześniowej”, a dokładnie 500zł w przypadku kursu bez konsultacji albo 800zł w przypadku lekcji z konsultacjami).

O szczegółach dowiesz się w tym filmie: LINK

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Nowa kategoria w sklepie – KURSY. Są już pierwsze 4 lekcje projektowania

 
Do mojego sklepu została dodana nowa kategoria produktów:

KURSY

Obecnie dostępne są 4 lekcje, związane z projektowaniem instalacji sanitarnych:

Temat 1. Przepisy budowlane (przeczytaj opis lekcji, przejdź do sklepu)
Temat 2. Uprawnienia budowlane (przeczytaj opis lekcji, przejdź do sklepu)
Temat 3. Procedury budowlane (przeczytaj opis lekcji, przejdź do sklepu)
Temat 4. Forma projektów (przeczytaj opis lekcji, przejdź do sklepu)

Sukcesywnie będą dodawane nowe lekcje, pojawią się także inne kursy lub szkolenia.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Uprawnienia budowlane w specjalności Sieci i Instalacje Sanitarne – jak szybko je zdobyć?

 

A może nie warto robić uprawnień?

Temat dzisiejszego wpisu zaczniemy od zastanowienia się, kiedy nie warto zdobywać uprawnień budowlanych.

Być może wśród obecnych tu osób, znajdują się tacy, którzy nie chcą mieć uprawnień, lub z jakichkolwiek innych powodów nie mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia.

Wśród osób będącymi Inwestorami w procesie budowlanym, a także wśród znacznego grona wykonawców budowlanych czy instalacyjnych krążą takie opinie, że projekt instalacyjny jest niewiele lub nic nie znaczącym stosem kartek z narysowanymi kreskami (zakładamy że projekt jest opracowany rzetelnie). Nie wiem skąd i dlaczego biorą się takie opinie na temat projektantów i projektów, ale jeżeli wykonujesz projekt i sygnujesz go własnym podpisem jako uprawniony projektant, bierzesz w tym momencie odpowiedzialność za swoje dzieło. Odpowiedzialność za to, że komuś będzie ciepło lub zimno, za to, że instalacja będzie działała prawidłowo (tutaj zakładamy, że wykonawca wykona instalację zgodnie z projektem), a także bierzesz odpowiedzialność za zdrowie i życie osób, które użytkują bądź znajdują się w pobliżu tych instalacji.

Skoro projektowanie instalacji sanitarnych jest obarczone taką odpowiedzialnością, nie każdy ma ochotę nieść taki ciężar odpowiedzialności.

To tłumaczy również, dlaczego władze ustawodawcze wymagają od kandydatów odbycia odpowiedniej praktyki budowlanej – z jednej strony, aby nauczył się w tym czasie projektować, w tym nauczył się przepisów budowlanych, z drugiej strony nauczył się konsekwencji swoich działań –  w tym wypadku jako asystent pod okiem doświadczonego projektanta. Ale o tym później.

Jeżeli nie masz wyrobionego wysokiego poziomu asertywności i świadomości odpowiedzialności, jaka Tobie towarzyszy przy projektowaniu, niektórzy, zwłaszcza klienci będą próbowali na Tobie wymusić zrobienie projektów, w których pogwałcone zostaną przepisy budowlane – ku idei obniżenia kosztów inwestycji, bądź pod pretekstem braku dostępności danego urządzenia….

Tym akcentem rozpoczyna się jedna z lekcji mojego autorstwa….

Jakie tematy poruszam jeszcze w tej lekcji? Przeczytaj poniżej:

Pewnie domyślasz się, że po uzyskaniu uprawnień jest szansa na większe zarobki – czy to prawda, a jeżeli tak, to o ile dostaniesz więcej? Przekonaj się sam! A może jesteś człowiekiem przedsiębiorczym i myślisz zrobić biznes na posiadaniu własnych uprawnień?

Wybierasz się niebawem na studia? Czy kierunek studiów, na które chcesz się wybrać będzie odpowiednim do tego, aby móc za kilka lat pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (zostać projektantem lub kierownikiem budowy)?

A po studiach? Co dalej? Jak wygląda praktyka budowlana niezbędna do uzyskania uprawnień i ile czasu trwa? Jak najlepiej zaplanować praktykę budowlaną? Wbrew pozorom nie każde firmy pomagają uzyskać uprawnienia, więc być może będziesz mieć z tym problem. Sprawdź sam, jakie masz opcje do wyboru.

I na sam koniec – jak wygląda kwalifikacja na egzamin, jak wygląda egzamin i jak do niego się uczyć?

Na te kilka i pewnie jeszcze sporo innych pytań,  lekcja ta z pewnością udzieli Tobie odpowiedzi, dowiesz się także, jak to było w przypadku drogi zdobywania uprawnień, którą sam przechodziłem.

Lekcja jest opracowana w formie prezentacji audio-video, czas trwania wynosi 52 minuty.Lekcja przeznaczona jest głównie dla osób początkujących w branży projektowania instalacji sanitarnych lub osób chcących dopiero rozpocząć karierę w projektowaniu (np. studenci). Zapraszam również do kolejnych lekcji, gdzie znajdziesz pozostałe informacje dotyczące ważnych zagadnień przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych.

 Aby pomóc Tobie w szybszym przebrnięciu przez proces zdobywania uprawnień budowlanych, które będą Tobie potrzebne w pracy projektanta instalacji sanitarnych zebrałem w jedno miejsce informacje, z których możesz skorzystać. Materiał oparty jest na podstawie mojego kilkunastoletniego doświadczenia przy pracy projektanta i kierownika robót w specjalności sieci i instalacji sanitarnych, a także w czasie gdy sam podchodziłem do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jeżeli chcesz zakupić tę lekcję osobno (tylko tę lekcję), to zapraszam Cię do SKLEPU.

Jeżeli chcesz tę lekcję zakupić wraz z innymi lekcjami, rozważ zakup jednego z kilku PAKIETÓW, albo pomyśl, czy nie warto zakupić KURS (jest najbardziej opłacalny).

Do końca września 2021r. KURS jest dostępny w obniżonej cenie, natomiast pierwsze 30 osób płacą jeszcze mniej (połowę ceny „wrześniowej”, a dokładnie 500zł w przypadku kursu bez konsultacji albo 800zł w przypadku lekcji z konsultacjami).

O szczegółach dowiesz się w tym filmie: LINK

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Przepisy Budowlane – specjalność SIECI I INSTALACJE SANITARNE

Projektowanie instalacji sanitarnych to nie tylko rysowanie w programach CAD. To również przepisy, które określają, jak należy wykonywać sieci i instalacje sanitarne. Znajomość tych przepisów będzie również, a raczej przede wszystkim weryfikowana podczas egzaminu na uprawnienia budowlane.

 Aby pomóc Tobie w szybszym przebrnięciu przez gąszcz przepisów budowlanych, które będą Tobie potrzebne w pracy projektanta instalacji sanitarnych zebrałem w jedno miejsce informacje, z których możesz skorzystać. Materiał oparty jest na podstawie mojego kilkunastoletniego doświadczenia przy pracy projektanta i kierownika robót w specjalności sieci i instalacji sanitarnych, również w czasie gdy sam podchodziłem do egzaminu na uprawnienia budowlane.

W tej lekcji zebrałem wszelkie informacje dotyczące procesu nauki na egzamin a także do dalszej pracy po uzyskaniu uprawnień. Dowiesz się między innymi na temat:

-Gdzie szukać aktualne przepisy (wykaz przepisów) na uprawnienia?

-Jak szukać konkretne przepisy (w tym ustawy i rozporządzenia)?

-Jak często śledzić przepisy?

-Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia?

-O gotowych materiałach przygotowanych w celu nauki na egzamin.

-Jak uzyskać dostęp do Norm-Jakie pozostałe przepisy musisz znać?

-Jakie są NAJBARDZIEJ POTRZEBNE przepisy do pracy przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych?

 

Lekcja jest opracowana w formie prezentacji audio-video, czas trwania wynosi 40 minut. Lekcja przeznaczona jest głównie dla osób początkujących w branży projektowania instalacji sanitarnych lub osób chcących dopiero rozpocząć karierę w projektowaniu (np. studenci). Zapraszam również do kolejnych lekcji, gdzie znajdziesz pozostałe informacje dotyczące ważnych zagadnień przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych.

Jeżeli chcesz zakupić tę lekcję osobno (tylko tę lekcję), to zapraszam Cię do SKLEPU.

Jeżeli chcesz tę lekcję zakupić wraz z innymi lekcjami, rozważ zakup jednego z kilku PAKIETÓW, albo pomyśl, czy nie warto zakupić KURS (jest najbardziej opłacalny).

Do końca września 2021r. KURS jest dostępny w obniżonej cenie, natomiast pierwsze 30 osób płacą jeszcze mniej (połowę ceny „wrześniowej”, a dokładnie 500zł w przypadku kursu bez konsultacji albo 800zł w przypadku lekcji z konsultacjami).

O szczegółach dowiesz się w tym filmie: LINK

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Nauka Projektowania Instalacji Sanitarnych – JEST JUŻ KURS (edycja JESIEŃ 2021)

Jeżeli chcesz bardziej poznać branżę projektowania instalacji sanitarnych w budownictwie, zatrzymaj się na chwilę i dowiedz się, jak w relatywnie krótkim czasie możesz nabyć wiedzę, aby samodzielnie projektować instalacje hydrauliczne.

To, co chcę Tobie zaproponować, jest oparte na moim 14-letnim doświadczeniu przy projektowaniu instalacji sanitarnych oraz przy pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych, również jako przedsiębiorca od roku 2011.

Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć na temat tego co robię, to zajrzyj do pozostałych moich filmów na kanale Youtube lub inne socialmedia (Facebook LinkedIn Instagram).

Tegoroczna jesienna edycja kursu dla początkujących projektantów jest już trzecią edycją, którą mam do zaoferowania, zatem w moich lekcjach znajdują się odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotychczasowych kursantów, które mam nadzieję pomogą również Tobie przejść przez proces z punktu w którym nie wiesz jak projektować instalacje sanitarne, do punktu, w którym już wiesz jak to zrobić.

Sam kurs prowadzony jest w formie lekcji video, to znaczy, że w trakcie trwania kursu potrzebujesz jedynie komputera, internetu i przeglądarki, no i oczywiście przynajmniej kilkunastu godzin swojego czasu.

Jeżeli chodzi o programy specjalistyczne, to w kursie opowiem na ich temat, ale przydadzą się Tobie pod koniec kursu, gdy będziemy ćwiczyć projektowanie na konkretnych już przykładach.

Skoro już wiesz, że to jest już kolejna edycja kursu, to na podstawie zapytań osób zainteresowanych wprowadziłem szereg zmian, dzięki którym więcej osób będzie mogło z mojej wiedzy skorzystać.

Co teraz będzie?

1. Pojedyncze lekcje
2. Lekcje w pakietach
3. Kurs bez konsultacji (w EDYCJI)
4. Kurs z konsultacjami (w EDYCJI) – to już wcześniej było
5. Kurs bez konsultacji (poza edycją)
6. Kurs z konsultacjami (poza edycją)
7. Konsultacje płatne

 

Lekcje, jakie są poruszane na kursie (kliknij w tytuł lekcji, aby poznać szczegóły oraz kliknij „kup lekcję” aby przejść do zamówienia):

Temat 1. Przepisy budowlane  (kup lekcję w sklepie)
Temat 2. Uprawnienia budowlane  (kup lekcję w sklepie)
Temat 3. Procedury budowlane  (kup lekcję w sklepie)
Temat 4. Forma projektów  (kup lekcję w sklepie)
Temat 5. Współpraca z Inwestorem  (kup lekcję w sklepie)
Temat 6. Inwentaryzacja budowlana  (kup lekcję w sklepie)
Temat 7. Rozpoczęcie projektu  (kup lekcję w sklepie)
Temat 8. Program CAD – podstawy obsługi programu  (kup lekcję w sklepie)
Temat 9. Obliczenia OZC w darmowym programie SANKOM   (kup lekcję w sklepie)
Temat 10. Obliczenia OZC w płatnym programie INSTALSOFT  (kup lekcję w sklepie)
Temat 11. Mapy do celów projektowych  (kup lekcję w sklepie)
Temat 12. Trasowanie instalacji   (kup lekcję w sklepie)
Temat 13. Podstawy profilowania instalacji w programie CAD  (kup lekcję w sklepie)
Temat 14. Podstawy profilowania instalacji w programie PROFIL KOORDYNATOR  (kup lekcję w sklepie)
Temat 15. Przepisy BHP na budowie oraz tworzenie informacji i planu BIOZ  (kup lekcję w sklepie)
Temat 16. Opracowywanie opisu technicznego  (kup lekcję w sklepie)

Lekcje na temat programów CAD, OZC, Mapy, Trasowania oraz profilowania będę przedstawiał w odpowiednich programach specjalistycznych – będzie to w formie nagrania Video ekranu, pokażę w tych programach jak należy krok po kroku realizować dane zagadnienia. Dowiesz się jak należy narysować instalację w programie CAD, jak należy dokonać obliczeń zapotrzebowania ciepła, jak należy prowadzić rury w gruncie oraz jak należy wykonać prawidłowo profil instalacji.

W ostatnich dwóch lekcjach dowiesz się, jak należy opracować plan BIOZ oraz jak konstruować opis techniczny projektu.

Więcej szczegółów poznasz w materiale filmowym, który w tym  celu opracowałem:

Cennik pojedynczych lekcji

Cennik pakietów

Cennik kursu

Cennik konsultacji

Jak zamówić

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Zarób pieniądze na moim kanale YOUTUBE!!!

Chcesz zarobić na kanale Youtube, nie mając swojego kanału?

Już niebawem, gdyż powoli zbliżam się do celu, mój kanał zostanie dołączony do Programu Partnerskiego Youtube. Co to oznacza? Otóż, publikując swój film będę mógł zarabiać na reklamach, które ukażą się widzom oglądającym mój materiał.

W związku z tym, mam dla Ciebie następującą propozycję:

  • Jeżeli pomożesz mi w opracowaniu materiału filmowego (może to być in. przerobiona do formatu Video prezentacja PowerPoint), to chętnie podzielę się z Tobą zarobkiem, jaki uzyskam.
  • Jeśli zdecydujesz się na współpracę długoterminową, możesz liczyć na większy zysk, gdyż rośnie on wraz z upływem czasu.
  • Z uwagi na to, że mój kanał nie znajduje się jeszcze w Programie Partnerskim Youtube proponuję Ci maksymalnie 75% zysku z reklam dla każdego filmu, który opracujesz. Natomiast jeżeli rozpoczniesz ze mną współpracę, gdy będę już w Programie Partnerskim Youtube, to będziesz mógł zarobić maksymalnie 50% zysku z Twoich filmów.
  • Warto również podkreślić, że tematyka filmów czy prezentacji, które będziesz przygotowywał musi idealnie współgrać z motywem przewodnim i strategią mojego kanału Youtube.  Obecnie są to: instalacje sanitarne, projektowanie, wykonawstwo, nadzór, budownictwo, przedsiębiorczość, narzędzia pracy dla inżynierów sanitarnych, praca w biurze na stanowisku inżyniera. W przyszłości planuję rozszerzyć tematykę kanału, stąd też będę poszukiwał współpracowników z wielu innych dziedzin.
  • Oczywiście, jeśli tylko zechcesz, zrealizowany przez Ciebie materiał może zawierać Twoje dane kontaktowe, dzięki czemu trafisz do szerszego grona potencjalnych klientów.
  • Jeżeli natomiast nie masz ochoty upubliczniać swojej tożsamości, to materiały będą opracowane w pełni anonimowo.
  • Jeżeli zainteresowała Cię moja oferta współpracy i wstępnie jesteś nią zainteresowany, to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Wtedy ustalimy warunki naszej współpracy. Zadzwoń pod nr 782-422-153 lub wyślij email –  instalacje.zielazek@gmail.com o tytule „Program Partnerski Youtube”. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i rozwiać wątpliwości.

PS. Mam jeszcze 2 inne kanały Youtube, które również mogą Cię zainteresować. Je również chcę dołączyć do Programu Partnerskiego Youtube. Wtedy będę mógł Ci zaproponować współpracę, ale o tym opowiem następnym razem…

 

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Sieć wodociągowa – tablice oznaczeniowe przy węzłach i hydrantach

Zapraszam na najnowszy film na temat budowy sieci wodociągowej:

 

W dzisiejszej wizji na budowie pokazuję inspekcję sieci wodociągowej gotowej do odbioru: węzły wodociągowe (włączenia) oraz węzły hydrantowe (hydranty nadziemne) wraz ze słupkami i tabliczkami oznaczeniowymi.
Film nagrany w ramach mojego pobytu na budowie sieci jako kierownik robót sanitarnych.

Jeżeli potrzebujesz zlecić opracowanie schematu powykonawczego  z lokalizacją tabliczek oznaczeniowych, zapraszam do kontaktu. Schemat jest wymagany przez zakłady wodociągowe jako jeden z dokumentów odbiorowych budowanej sieci (wymagany przez m.in. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie).

Natomiast jeżeli stoisz jeszcze przed decyzją wyboru firmy, która zaprojektuje oraz wykona dla Ciebie sieć wodociągową – mogę Tobie również w tym pomóc (jestem też projektantem).

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Nauka Projektowania Instalacji Sanitarnych – JEST JUŻ KURS (edycja WIOSNA 2021)

Dzisiaj ruszają oficjalne zapisy na kurs projektowania instalacji sanitarnych.

Kurs jest przeznaczony dla studentów budownictwa będących na kierunku INSTALACJE SANITARNE (lub o innej nazwie), absolwentów tego kierunku oraz początkujących projektantów, chcących uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania sieci i instalacji sanitarnych.

Z kursu mogą skorzystać także inne osoby, chcące przebranżowić się na projektanta instalacji sanitarnych.

Wiedza, którą znajdziesz w kursie jest oparta na moim kilkunastoletnim doświadczeniu przy projektowaniu instalacji sanitarnych, a także przy pełnieniu nadzorów na budowie.

Lekcje, jakie będą poruszane na kursie:

Temat 1. Przepisy budowlane
Temat 2. Praktyka zawodowa oraz nadawanie uprawnień budowlanych
Temat 3. Procedury budowlane
Temat 4. Rodzaje projektów, zakres i forma dokumentacji projektowych
Temat 5. Współpraca z Inwestorem
Temat 6. Inwentaryzacja budowlana
Temat 7. Rozpoczęcie projektu
Temat 8. Program CAD – podstawy obsługi programu i rozpoczęcie rysowania
Temat 9. Obliczenia OZC w programie SANKOM
Temat 10. Obliczenia OZC w programie INSTALSOFT
Temat 11. Mapy do celów projektowych
Temat 12. Trasowanie instalacji
Temat 13. Podstawy profilowania instalacji w programie CAD
Temat 14. Podstawy profilowania instalacji w programie PROFIL KOORDYNATOR
Temat 15. Przepisy BHP na budowie oraz tworzenie informacji i planu BIOZ
Temat 16. Opracowywanie opisu technicznego

Przez cały czas kursu jestem do dyspozycji, więc masz moje wsparcie merytoryczne.
Dla kursantów przewiduję dedykowaną zamkniętą grupę na FB, w której wspólnie będziemy dzielić się spostrzeżeniami w trakcie kursu.
Dodatkowo, elementem finalizującym kurs będzie wykonanie prostego ćwiczebnego projektu instalacji w mieszkaniu.
Standardowa cena za kurs to 1200zł, płatna jednorazowo przy rozpoczęciu kursu. Dla pierwszych 30 osób cena jest dwukrotnie niższa i wynosi 600zł. Limit osób uczestniczących w kursie to 100 osób.

Tempo uczestnictwa w lekcjach jest dopasowany do Ciebie, a więc to Ty decydujesz, kiedy chcesz się uczyć.

Jak dołączyć do kursu?
Wyślij email o treści KURS 2021 na adres: kurs.instalacji.sanitarnych@gmail.com

Po zapisaniu otrzymasz wszystkie potrzebne instrukcje oraz numer konta bankowego, na które dokonasz wpłaty środków
Na kurs daję gwarancję satysfakcji na 30 dni, tzn. do tego czasu możesz zrezygnować z kursu, a wtedy oddam Tobie wpłacone pieniądze.

Zapisy trwają do 30 maja, pierwszą lekcję wyślę kursantom w dniu 31 maja.

Czekam teraz na Twoje pytania i wątpliwości – proszę o komentarze pod filmem.

Nie jesteś zainteresowany kursem? Zajrzyj do sklepu: https://instalacje-zielazek.pl/sklep/

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.