Jakie są rodzaje projektów w budownictwie? Projekt Budowlany… i co jeszcze?

 

Pewnie już kiedyś szukałeś w Internecie przykładowy projekt instalacyjny, aby dowiedzieć się, jak powinieneś wykonać swój projekt? Pewnie zauważyłeś, że co projekt, to wygląda inaczej, szczególnie, że niektóre „wiszą” w sieci już od kilkunastu lat. Niestety co jakiś czas prawo się zmienia i wymagania dotyczące formy i zakresu projektu również się zmieniają. Czasem kilka razy w ciągu jednego roku.

 


Zatem, jakie mamy rodzaje projektów?

Projekt budowlany – jest to najczęściej spotykany rodzaj projektu, tego typu dokumentacja jest wymagana przez Ustawę Prawo Budowlane jako jeden z elementów przeprowadzenia prawidłowego procesu budowlanego.


Poza projektem budowlanym, który należy złożyć w Urzędzie lub Starostwie Powiatowym, są również  inne rodzaje projektów i w jakich sytuacjach będziesz zobowiązany wykonać:


Zmiana do projektu budowlanego – czasem nazywany także jako aneks do projektu budowlanego (określenie nieprawidłowe). Jest to projekt będący w formie projektu budowlanego, jednak zakres opracowania zawiera jedynie projektowane zmiany, które Inwestor chce dokonać. Projekt ten wykonuje się w trakcie trwania budowy, dokumentację należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie (miasta na prawach powiatu)  wnioskując o wydanie zmiany do decyzji na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Można wnioskować o dokonanie zmian nieistotnych, natomiast obowiązkowo należy wystąpić jeżeli zmiany zostały zakwalifikowane jako istotne. O tym powiemy sobie za chwilę przy okazji projektu powykonawczego.


Projekt wykonawczy – rodzaj dokumentacji, który nie jest wymagany przepisami prawa w procesie budowlanym. Zazwyczaj projekt wykonawczy jest wymagany przez Inwestora. Projekt wykonawczy w swej formie jest podobny do projektu budowlanego, z tą różnicą, że projekt wykonawczy dokładniej opisuje (w formie tekstowej i graficznej) wykonanie zamierzonego celu – czyli np. jakichś konkretnych instalacji sanitarnych. Szczegółowe przedstawienie prac i dołączone zestawienie materiałów użytych do budowy daje możliwość sporządzenia w dokładniejszej formie kosztorysów. Z uwagi na to że PW nie jest wymagany przez urzędy, nie ma konieczności w każdym przypadku dołączania do dokumentacji projektowej wszelkich uzgodnień.


Projekt budowlano-wykonawczy – spotyka się czasem tego typu opracowania, jest to dokumentacja będąca połączeniem projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
Moje wtrącenie: zdarzają się przypadki, kiedy urzędnik nie życzy sobie, aby projekt nosił taką nazwę i opracowanie musi zostać nazwane prawidłowo, czyli projekt budowlany.


Projekt powykonawczy – jest to rodzaj dokumentacji, w której naniesione są zmiany w stosunku do projektu, wynikłe na etapie budowy, np. poprowadzenie trasy instalacji w innym miejscu pomieszczenia, zastosowanie innych urządzeń o podobnych parametrach. Projekt taki bywa elementem dokumentacji powykonawczej, którą należy złożyć po wykonaniu prac do PINB np. jako zgłoszenie zakończenia budowy. Warto aby przynajmniej jeden egzemplarz projektu znalazł się w archiwum Inwestora, dzięki czemu po dłuższym czasie (np. po kilku, kilkunastu latach) Inwestor przy planowaniu remontów czy modernizacji będzie miał możliwość odnieść się do istniejącej instalacji. Warto dodać jeszcze, że zmiany w projekcie powykonawczym muszą zostać zakwalifikowane przez projektanta jako zmiany nieistotne (o tym czy zmiana jest istotna czy nie mówi Art 36a Ustawy Prawo Budowlane). Jeżeli zmiany są istotne, należy złożyć wniosek o zmianę do decyzji lub dokonać nowego zgłoszenia robót.


Projekt Techniczny/Dokumentacja techniczna – poza przypadkami, gdzie PT jest częścią Projektu budowlanego, projekt techniczny wykonuje się również w takich sytuacjach, gdy wykonanie instalacji nie jest wymagane przepisami prawa budowlanego (była mowa w lekcji na temat procedur budowlanych), lecz potrzeba wykonania takiej dokumentacji wynika jedynie ze zlecenia Inwestora, np. modernizacja instalacji grzejnikowej np. w budynku wielorodzinnym.

Inwentaryzacja i Ocena Stanu Technicznego – dokumentacja nie będąca stricte projektem, lecz oceną stanu technicznego wykonanej już instalacji opracowana na cele legalizacji obiektów budowlanych. Na ten temat było więcej powiedziane w lekcji pt. Procedury Budowlane.

Więcej informacji na temat szczegółowej formy Projektu Budowlanego oraz wymienionych pozostałych projektów, dowiesz się w mojej autorskiej lekcji dotyczącej właśnie Formy projektu budowlanego.
Zobaczysz również, jak wygląda jeden z opracowanych przeze mnie projektów sieci ciepłowniczej (opracowany ok 10 lat temu) oraz projekt zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego (opracowany całkiem niedawno, wg Nowego Prawa Budowlanego).

Lekcja jest opracowana w formie prezentacji audio-video, czas trwania wynosi 54 minuty. Lekcja przeznaczona jest głównie dla osób początkujących w branży projektowania instalacji sanitarnych lub osób chcących dopiero rozpocząć karierę w projektowaniu (np. studenci). Zapraszam również do kolejnych lekcji, gdzie znajdziesz pozostałe informacje dotyczące ważnych zagadnień przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych.

Aby pomóc Tobie w szybszym przebrnięciu przez naukę formy projektu budowlanego, która będzie Tobie potrzebna w pracy projektanta instalacji sanitarnych zebrałem w jedno miejsce informacje, z których możesz skorzystać. Materiał oparty jest na podstawie mojego kilkunastoletniego doświadczenia przy pracy projektanta i kierownika robót w specjalności sieci i instalacji sanitarnych, a także w czasie gdy sam podchodziłem do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jeżeli chcesz zakupić tę lekcję osobno (tylko tę lekcję), to zapraszam Cię do SKLEPU.

Jeżeli chcesz tę lekcję zakupić wraz z innymi lekcjami, rozważ zakup jednego z kilku PAKIETÓW, albo pomyśl, czy nie warto zakupić KURS (jest najbardziej opłacalny).

Do końca września 2021r. KURS jest dostępny w obniżonej cenie, natomiast pierwsze 30 osób płacą jeszcze mniej (połowę ceny „wrześniowej”, a dokładnie 500zł w przypadku kursu bez konsultacji albo 800zł w przypadku lekcji z konsultacjami).

O szczegółach dowiesz się w tym filmie: LINK

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Procedury budowlane, czyli jak zrobić projekt instalacji sanitarnych od A do Z

 

Chcesz opracować projekt, ale nie wiesz jakie dokumenty musisz uzyskać, aby mogłyby zostać zrealizowane instalacje zawarte w Twoim projekcie?

Czym jest procedura?

Jest to ustalony sposób przeprowadzania działania bądź procesu.

W budownictwie jest to szereg działań, zazwyczaj następujących po sobie (niektóre działania można prowadzić równolegle, ale o tym dowiesz się nieco później), prowadzących do zrealizowania zamierzenia budowlanego (obiektu budowlanego).

Chciałbym Cię wyczulić na pewną zależność. Mimo odgórnych rządowych regulacji zawartych w ustawach i rozporządzeniach, w każdym powiecie, czy być może referacie organu administracji publicznej, mogą zajść pewne rozbieżności, różnice w procedurze czy w formie obowiązywania procedur – szczególnie wymaganych dokumentów czy formie projektu budowlanego. Spowodowane jest to niestety zróżnicowaną interpretacją przez urzędników. Dlatego może tak się zdarzyć, że w Twoim powiecie czy województwie, przedstawiane przeze mnie procedury mogą różnić się mniej lub bardziej.

Podam pewien przykład: przyłącza gazowe w pewnych województwach może wykonywać każdy projektant bądź biuro projektowe, a w niektórych mogą wykonywać tylko i wyłącznie firmy, które współpracują z gazownią (Polską Spółką Gazownictwa) na ściśle określonych zasadach. Wchodząc głębiej w to zagadnienie – aby móc „pracować dla gazowni” firma musi spełniać ściśle określone kryteria.

Kolejny przykład: w jednym z referatów pewnego urzędu, przy projektach instalacji gazowych w istniejących budynkach wielorodzinnych dla pojedynczego lokalu mieszkalnego jest wymagany dodatkowy projektant sprawdzający, a dla innego referatu tego samego urzędu sprawdzający już nie jest wymagany. Takich sytuacji można mnożyć.

W lekcji, którą chcę Tobie dziś przedstawić znajdziesz informacje na temat:

-Jak wygląda prawidłowy proces budowlany?

-Co to jest i jak wygląda legalizacja obiektu budowlanego – np. instalacji gazowej dla mieszkania?

-Jakie budowy i roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub nie wymagają powyższych?

-Co musisz załatwić przed rozpoczęciem budowy lub robót budowlanych?-Jakie dokumenty musisz załączyć do wniosku na pozwolenie, zgłoszenie?


Dodatkowo poznasz przykładowe procedury dla:

-wewnętrznej instalacji gazowej,

-zewnętrznej instalacji gazowej,

-zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

-przyłącza wodociągowego,

-sieci wodociągowej.


Dowiesz się również, jakie musisz dokonać opłaty skarbowe wykonując projekty i składając je do Urzędu czy Starostwa Powiatowego na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.


Lekcja jest opracowana w formie prezentacji audio-video, czas trwania wynosi 64 minuty. Lekcja przeznaczona jest głównie dla osób początkujących w branży projektowania instalacji sanitarnych lub osób chcących dopiero rozpocząć karierę w projektowaniu (np. studenci). Zapraszam również do kolejnych lekcji, gdzie znajdziesz pozostałe informacje dotyczące ważnych zagadnień przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych.

Aby pomóc Tobie w szybszym przebrnięciu przez naukę procedur budowlanych, które będą Tobie potrzebne w pracy projektanta instalacji sanitarnych zebrałem w jedno miejsce informacje, z których możesz skorzystać. Materiał oparty jest na podstawie mojego kilkunastoletniego doświadczenia przy pracy projektanta i kierownika robót w specjalności sieci i instalacji sanitarnych, a także w czasie gdy sam podchodziłem do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jeżeli chcesz zakupić tę lekcję osobno (tylko tę lekcję), to zapraszam Cię do SKLEPU.

Jeżeli chcesz tę lekcję zakupić wraz z innymi lekcjami, rozważ zakup jednego z kilku PAKIETÓW, albo pomyśl, czy nie warto zakupić KURS (jest najbardziej opłacalny).

Do końca września 2021r. KURS jest dostępny w obniżonej cenie, natomiast pierwsze 30 osób płacą jeszcze mniej (połowę ceny „wrześniowej”, a dokładnie 500zł w przypadku kursu bez konsultacji albo 800zł w przypadku lekcji z konsultacjami).

O szczegółach dowiesz się w tym filmie: LINK

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Nowa kategoria w sklepie – KURSY. Są już pierwsze 4 lekcje projektowania

 
Do mojego sklepu została dodana nowa kategoria produktów:

KURSY

Obecnie dostępne są 4 lekcje, związane z projektowaniem instalacji sanitarnych:

Temat 1. Przepisy budowlane (przeczytaj opis lekcji, przejdź do sklepu)
Temat 2. Uprawnienia budowlane (przeczytaj opis lekcji, przejdź do sklepu)
Temat 3. Procedury budowlane (przeczytaj opis lekcji, przejdź do sklepu)
Temat 4. Forma projektów (przeczytaj opis lekcji, przejdź do sklepu)

Sukcesywnie będą dodawane nowe lekcje, pojawią się także inne kursy lub szkolenia.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Uprawnienia budowlane w specjalności Sieci i Instalacje Sanitarne – jak szybko je zdobyć?

 

A może nie warto robić uprawnień?

Temat dzisiejszego wpisu zaczniemy od zastanowienia się, kiedy nie warto zdobywać uprawnień budowlanych.

Być może wśród obecnych tu osób, znajdują się tacy, którzy nie chcą mieć uprawnień, lub z jakichkolwiek innych powodów nie mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia.

Wśród osób będącymi Inwestorami w procesie budowlanym, a także wśród znacznego grona wykonawców budowlanych czy instalacyjnych krążą takie opinie, że projekt instalacyjny jest niewiele lub nic nie znaczącym stosem kartek z narysowanymi kreskami (zakładamy że projekt jest opracowany rzetelnie). Nie wiem skąd i dlaczego biorą się takie opinie na temat projektantów i projektów, ale jeżeli wykonujesz projekt i sygnujesz go własnym podpisem jako uprawniony projektant, bierzesz w tym momencie odpowiedzialność za swoje dzieło. Odpowiedzialność za to, że komuś będzie ciepło lub zimno, za to, że instalacja będzie działała prawidłowo (tutaj zakładamy, że wykonawca wykona instalację zgodnie z projektem), a także bierzesz odpowiedzialność za zdrowie i życie osób, które użytkują bądź znajdują się w pobliżu tych instalacji.

Skoro projektowanie instalacji sanitarnych jest obarczone taką odpowiedzialnością, nie każdy ma ochotę nieść taki ciężar odpowiedzialności.

To tłumaczy również, dlaczego władze ustawodawcze wymagają od kandydatów odbycia odpowiedniej praktyki budowlanej – z jednej strony, aby nauczył się w tym czasie projektować, w tym nauczył się przepisów budowlanych, z drugiej strony nauczył się konsekwencji swoich działań –  w tym wypadku jako asystent pod okiem doświadczonego projektanta. Ale o tym później.

Jeżeli nie masz wyrobionego wysokiego poziomu asertywności i świadomości odpowiedzialności, jaka Tobie towarzyszy przy projektowaniu, niektórzy, zwłaszcza klienci będą próbowali na Tobie wymusić zrobienie projektów, w których pogwałcone zostaną przepisy budowlane – ku idei obniżenia kosztów inwestycji, bądź pod pretekstem braku dostępności danego urządzenia….

Tym akcentem rozpoczyna się jedna z lekcji mojego autorstwa….

Jakie tematy poruszam jeszcze w tej lekcji? Przeczytaj poniżej:

Pewnie domyślasz się, że po uzyskaniu uprawnień jest szansa na większe zarobki – czy to prawda, a jeżeli tak, to o ile dostaniesz więcej? Przekonaj się sam! A może jesteś człowiekiem przedsiębiorczym i myślisz zrobić biznes na posiadaniu własnych uprawnień?

Wybierasz się niebawem na studia? Czy kierunek studiów, na które chcesz się wybrać będzie odpowiednim do tego, aby móc za kilka lat pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (zostać projektantem lub kierownikiem budowy)?

A po studiach? Co dalej? Jak wygląda praktyka budowlana niezbędna do uzyskania uprawnień i ile czasu trwa? Jak najlepiej zaplanować praktykę budowlaną? Wbrew pozorom nie każde firmy pomagają uzyskać uprawnienia, więc być może będziesz mieć z tym problem. Sprawdź sam, jakie masz opcje do wyboru.

I na sam koniec – jak wygląda kwalifikacja na egzamin, jak wygląda egzamin i jak do niego się uczyć?

Na te kilka i pewnie jeszcze sporo innych pytań,  lekcja ta z pewnością udzieli Tobie odpowiedzi, dowiesz się także, jak to było w przypadku drogi zdobywania uprawnień, którą sam przechodziłem.

Lekcja jest opracowana w formie prezentacji audio-video, czas trwania wynosi 52 minuty.Lekcja przeznaczona jest głównie dla osób początkujących w branży projektowania instalacji sanitarnych lub osób chcących dopiero rozpocząć karierę w projektowaniu (np. studenci). Zapraszam również do kolejnych lekcji, gdzie znajdziesz pozostałe informacje dotyczące ważnych zagadnień przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych.

 Aby pomóc Tobie w szybszym przebrnięciu przez proces zdobywania uprawnień budowlanych, które będą Tobie potrzebne w pracy projektanta instalacji sanitarnych zebrałem w jedno miejsce informacje, z których możesz skorzystać. Materiał oparty jest na podstawie mojego kilkunastoletniego doświadczenia przy pracy projektanta i kierownika robót w specjalności sieci i instalacji sanitarnych, a także w czasie gdy sam podchodziłem do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jeżeli chcesz zakupić tę lekcję osobno (tylko tę lekcję), to zapraszam Cię do SKLEPU.

Jeżeli chcesz tę lekcję zakupić wraz z innymi lekcjami, rozważ zakup jednego z kilku PAKIETÓW, albo pomyśl, czy nie warto zakupić KURS (jest najbardziej opłacalny).

Do końca września 2021r. KURS jest dostępny w obniżonej cenie, natomiast pierwsze 30 osób płacą jeszcze mniej (połowę ceny „wrześniowej”, a dokładnie 500zł w przypadku kursu bez konsultacji albo 800zł w przypadku lekcji z konsultacjami).

O szczegółach dowiesz się w tym filmie: LINK

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Przepisy Budowlane – specjalność SIECI I INSTALACJE SANITARNE

Projektowanie instalacji sanitarnych to nie tylko rysowanie w programach CAD. To również przepisy, które określają, jak należy wykonywać sieci i instalacje sanitarne. Znajomość tych przepisów będzie również, a raczej przede wszystkim weryfikowana podczas egzaminu na uprawnienia budowlane.

 Aby pomóc Tobie w szybszym przebrnięciu przez gąszcz przepisów budowlanych, które będą Tobie potrzebne w pracy projektanta instalacji sanitarnych zebrałem w jedno miejsce informacje, z których możesz skorzystać. Materiał oparty jest na podstawie mojego kilkunastoletniego doświadczenia przy pracy projektanta i kierownika robót w specjalności sieci i instalacji sanitarnych, również w czasie gdy sam podchodziłem do egzaminu na uprawnienia budowlane.

W tej lekcji zebrałem wszelkie informacje dotyczące procesu nauki na egzamin a także do dalszej pracy po uzyskaniu uprawnień. Dowiesz się między innymi na temat:

-Gdzie szukać aktualne przepisy (wykaz przepisów) na uprawnienia?

-Jak szukać konkretne przepisy (w tym ustawy i rozporządzenia)?

-Jak często śledzić przepisy?

-Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia?

-O gotowych materiałach przygotowanych w celu nauki na egzamin.

-Jak uzyskać dostęp do Norm-Jakie pozostałe przepisy musisz znać?

-Jakie są NAJBARDZIEJ POTRZEBNE przepisy do pracy przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych?

 

Lekcja jest opracowana w formie prezentacji audio-video, czas trwania wynosi 40 minut. Lekcja przeznaczona jest głównie dla osób początkujących w branży projektowania instalacji sanitarnych lub osób chcących dopiero rozpocząć karierę w projektowaniu (np. studenci). Zapraszam również do kolejnych lekcji, gdzie znajdziesz pozostałe informacje dotyczące ważnych zagadnień przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych.

Jeżeli chcesz zakupić tę lekcję osobno (tylko tę lekcję), to zapraszam Cię do SKLEPU.

Jeżeli chcesz tę lekcję zakupić wraz z innymi lekcjami, rozważ zakup jednego z kilku PAKIETÓW, albo pomyśl, czy nie warto zakupić KURS (jest najbardziej opłacalny).

Do końca września 2021r. KURS jest dostępny w obniżonej cenie, natomiast pierwsze 30 osób płacą jeszcze mniej (połowę ceny „wrześniowej”, a dokładnie 500zł w przypadku kursu bez konsultacji albo 800zł w przypadku lekcji z konsultacjami).

O szczegółach dowiesz się w tym filmie: LINK

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Jakie są programy do projektowania CAD dla instalacji sanitarnych?

Zapraszam na pierwszą część poradnika, w którym omawiam programy do projektowania CAD dla branży instalacji sanitarnych.

Nie będę się rozpisywał, obejrzyj proszę film 🙂

Niebawem pojawi się druga część prezentacji, w której omówię pracę w ZWCAD oraz sposoby usprawnienia sobie pracy w programach CAD.

Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.

Ja zacząć karierę projektanta instalacji sanitarnych [plus promocje noworoczne]

 

Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z branżą projektowania w budownictwie, to niestety zmartwię Cię, ale przed Tobą jest wiele wysiłku do włożenia, aby stać się dobrym projektantem. Dzisiaj przedstawię Tobie 5 wybranych aspektów (jest ich wiele więcej).

Dzisiejszy wpis jest pisany w formie „na szybko” tzn. w przerwie między zabawami świątecznymi z rodziną. Zamierzam w ciągu kilku dni rozwinąć treść, abyś mógł(a) otrzymać ode mnie więcej merytoryki, zatem proponuję abyś zajrzał(a) tutaj jeszcze (gdzieś na początku wrzucę notkę o edycji). Dlaczego tak zrobiłem-chcę, abyś miał(a) szanse skorzystać z promocji, które przygotowałem. A są tylko do końca roku.

Przede wszystkim życzę Tobie wesołego świętowania Bożego Narodzenia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2021!

Jeżeli po raz pierwszy stykasz się z moją działalnością, a chciał(a)byś mnie bardziej poznać, to zapraszam Cię na mój kanał YOUTUBE – na kanale za darmo możesz dowiedzieć się na temat spraw związanych z projektowaniem instalacji sanitarnych (również jestem kierownikiem robót sanitarnych).

PRZEPISY BUDOWLANE

Według mnie najważniejszym elementem w pracy projektanta jest wiedza dotycząca przepisów budowlanych. Bez tej wiedzy masz sporą szansę popełnić wiele błędów, które mogą być dla Ciebie bardzo kosztowne. Przyznam się, że pierwsze lata mojej pracy w branży tak wyglądały – bagatelizowałem konieczność znajomości przepisów (wydawało mi się, że wiedza, którą posiadam w zupełności mi wystarczy), i oczywiście wiele razy kosztowało mnie to sporo (nie dostałem wynagrodzenia za zlecone projekty, wiele razy musiałem poprawiać moje projekty tracąc czas i pieniądze).

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie to przepisy są potrzebne to zajrzyj do tego filmu:

Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć to zapraszam do zapoznania się jednego z moich e-booków, o czym przeczytasz na końcu wpisu.

PRAKTYKA ZAWODOWA I UPRAWNIENIA

Żeby stać się samodzielnym projektantem musisz przede wszystkim zdobyć odpowiednie wykształcenie, odbyć praktykę budowlaną oraz zdać egzamin na uprawnienia budowlane.

Na temat koniecznego wykształcenia dowiesz się tutaj:

Jeżeli chodzi o przepisy to myślę, że w tym filmie dowiesz się gdzie je szukać:

Natomiast jeżeli chodzi o kwalifikacje do egzaminu oraz sam egzamin, to zachęcam do tego aby zajrzeć na stronę Twojej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i skontaktować się z pracownikami tej Izby. W moim regionie (Zachodniopomorskie) kontakt znajdziesz tutaj: http://zoiib.pl/

Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć to zapraszam do zapoznania się jednego z moich e-booków, o czym przeczytasz na końcu wpisu.

PROCEDURY BUDOWLANE

To że będziesz w stanie zrobić projekt to jedno. Drugą sprawą i to w sumie ważniejszą od projektu są procedury, które towarzyszą przy wykonywaniu projektów.

W tej prezentacji pokazuję procedurę budowy wewnętrznej instalacji gazowej:

Albo o instalacjach zewnętrznych:

Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć to zapraszam do zapoznania się jednego z moich e-booków, o czym przeczytasz na końcu wpisu.

WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

Być może będziesz pracować w firmie, w której przez całą karierę nie będziesz mieć potrzeby kontaktu z klientem. Być może będziesz pełnić funkcję osoby „na pierwszej linii” kontaktując się z klientami niemalże codziennie. Być może sporadycznie. Sam na przestrzeni lat pracowałem w takich firmach gdzie wiedza ta nie była mi potrzebna, natomiast w innych firmach uczyłem się rozmów z klientami bez uprzedniego przygotowania, robiąc czasem podstawowe błędy w rozmowach, co przyczyniało się do wielu nieporozumień, z których część nie miała większego wpływu na dalsze losy współpracy, ale były też takie sytuacje, które stawiały współpracę między firmą a klientem w dość trudnej sytuacji.

Jeżeli zamierzasz kiedyś prowadzić własną firmę albo chcesz ostać kierownikiem zespołu, to z pewnością tego typu informacje, które opisuje w jednym z moich e-booków będą Tobie pomocne.

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU

Pamiętam swój pierwszy projekt. Wyglądało to jak spacer w gęstej mgle, szedłem do przodu i nie wiedziałem co czeka mnie kilka kroków dalej. W sumie to nawet nie wiedziałem do końca po co robi się te projekty (po lekturze treści związanych z procedurami pewnie już sporo wiesz po co są projekty). Na szczęście trafiłem na szefa, który tłumaczył mi co mam robić , krok po kroku.

Jeżeli chciał(a)byś uniknąć spacerów we mgle, to zachęcam do poświęcenia odrobiny czasu, w którym przygotujesz się do projektu, który zamierzasz robić. Przygotowanie będzie łatwiejsze gdy będziesz robić dość mały projekt, natomiast trudniej będzie, gdy będziesz mieć do zrobienia dość duży projekt.

Dobrą pomocą przy rozpoczynaniu projektu jest zdobycie odpowiedniej wiedzy w zakresie tego projektu (przepisy itp.), rozpisanie sobie planu działania (checklista, procedura).

Będziesz musiał(a) przygotować sobie stanowisko pracy, odpowiednie narzędzia do pracy (sprzęt), pomoce do projektowania, nastawienie…itd.

Warto będzie ustalić sobie termin zakończenia projektu – pilnując postępy będziesz miał większe szanse na dopilnowanie swoich działań, aby wyrobić się w wyznaczonym terminie.

O tego typu podejściu do wykonywanie projektów piszę dokładniej w jednym z e-booków, do lektury którego teraz Cię zachęcam.

ZAKOŃCZENIE

W pracy projektanta jest jeszcze wiele ważnych aspektów potrzebnych do prawidłowego wykonywania projektów, których dziś nie wymieniłem – o nich możesz dowiedzieć się w Internecie lub od znajomych doświadczonych projektantów. Zachęcam Cię do poszukiwania wiedzy, dzięki której szybciej staniesz się dobrym projektantem. Na szczęście w obecnych czasach w sieci jest wiele miejsc, gdzie za darmo lub niewielkim kosztem uzyskasz wiedzę od starszych stażem projektantów czy innych inżynierów. Swoją drogą na początku mojej kariery w Internecie nie było takich dobrodziejstw, wiedza była niemalże „tajemna”.

Jeżeli chciałbyś skorzystać z mojego kilkunastoletniego doświadczenia, to zachęcam Cię do korzystania z moich materiałów, które zebrałem w jedno miejsce, tak abyś nie musiał(a) zastanawiać się co dalej. Wiedzę tę znajdziesz w e-bookach mojego autorstwa. W opracowaniu mam również rozszerzony kurs z podstaw projektowania instalacji sanitarnych (jeżeli jesteś tym zainteresowany(a) to daj znać).

Wracając do e-booków.

W okresie Świąteczno-Noworocznym moje e-booki są o wiele tańsze (maksymalnie możesz zaoszczędzić ok 75zł), o czym dowiesz się za chwilę.

Jeżeli chcesz nauczyć się szybciej projektować instalacje sanitarne, to możesz skorzystać z moich porad, które zawarłem w pięciu dostępnych e-bookach.
 
Główne tematy:
-Przepisy budowlane
-Praktyka zawodowa i nadawanie uprawnień
-Procedury budowlane
-Współpraca z Inwestorem (klientem)
-Rozpoczęcie projektu
 
Do końca roku każdy dostępny e-book kupisz w cenie 19zł (standardowa cena to 25zł/szt.).
 
Jeżeli chciałbyś zaszaleć, i kupić wszystkie e-booki, to wpisując kod: BOŻENARODZENIE cena wszystkich pięciu e-booków spada do 50 zł (10 zł/szt.).
Ilość kuponów promocyjnych ograniczona – tylko 50 sztuk.
 
Zapraszam do sklepu tutaj:
 

Jeżeli czytasz ten wpis już po zakończeniu promocji zachęcam Cię do tego aby zapisać się na mój newsletter – wyślij mejla o treści „ZAPISZ MNIE” na adres: mailing.zielazek@gmail.com, a będziesz otrzymywać raz na jakiś czas wiadomości związane z moją działalnością, a szczególnie będziesz otrzymywać informacje o promocjach które od czasu do czasu robię.

To tyle na dziś. Dziękuję Tobie za poświęcony czas. Do zobaczenia następnym razem!

Zachęcam Cię również do polubienia mojego Fanpage’a na FB, oraz kanału na YouTube – wtedy nie ominą Cię żadne informacje, które publikuję.